Tel.: 63 242 91 61

E-mail: sekretariat@sosw.konin.pl

Adres: ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

Misja
Specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Koninie

  1. Przygotowanie każdego ucznia-wychowanka do wszechstronnego, harmonijnego, osobistego rozwoju i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  2. Uczeń, wychowanek jest gotowy do aktywnego podejmowania trudnych działań i problemów życiowych jakie niesie ze sobą współczesność i przyszłość.
  3. Uczeń, wychowanek jest przygotowany do życia w rodzinie, w środowisku lokalnymi w państwie jako znający i szanujący tradycje Ośrodka, regionalne i narodowe.

Wizja
Specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Koninie

  1. Ośrodek kształci i wychowuje na miarę wymagań współczesnego świata.
  2. Przekazuje wiedzę i upowszechnia nowoczesne metody nauczania .
  3. Rozwija zainteresowania uczniów, wychowanków i wspiera ich indywidualne uzdolnienia.
  4. Odpowiednia wykształcona i twórcza kadra pedagogiczna prowadzi działania zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych uczniów-wychowanków naszego Ośrodka.
  5. Ośrodek zapewnia opiekę: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną.
  6. Dba o zdrowie, potrzeby i bezpieczeństwo ucznia-wychowanka.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.