Raport dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie

O ocenie

Autor raportu:
Rafał Robak
Ocena zlecona przez:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
Data oceny
28 Marca 2023

Streszczenie oceny

Strona internetowa https://sosw.konin.pl/ jest w pełni zgodna z wytycznymi standardu WCAG 2.1

Zakres oceny

Nazwa witryny
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
Zakres ocenianych zasobów
Zawartość publicznej strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie znajdująca się pod adresem https://sosw.konin.pl
Wersja WCAG
2.1
Poziom zgodności
AA
Podstawowy poziom obsługi dostępności
Narzędzia developerskie przeglądarek(Google Chrome, Mozilla Firefox) NVDA - czytnik eranu WAVE - validator W3C Markup Validation Service - walidator kodu HTML Color Contrast Analyzer - analiza kontrasu Contrast Checker - analiza kontrasu PDF accessibility Checker 3 - sprawdzanie dokumentów PDF
Dodatkowe wymagania dotyczące oceny
Ocena strony obejmują wybraną losowo próbkę strony.

Szczegółowe wyniki audytu

Podsumowanie

Sporządzony na dzień 50 z oceny 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.

Wszystkie wyniki

1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa tekstowa
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
1.1.1: Treść nietekstowa

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Większość obrazów graficzne (tj. fotografie i ilustracje) są zaopatrzone w informatywny tekst alternatywny.np: Uczestnicy kosmicznej imprezy prezentują swoje kosmiczne stroje, na głowach mają kotyliony przedstawiające: słońce, ufoludków i kosmitów, Uczniowie oglądają prezentację multimedialną omawianą przez nauczyciela

1.2 Multimedia
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
1.2.1: Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie znajduje się nagranie audio hymnu szkoły, pod nim znajduje się tekst

1.2.2: Napisy rozszerzone (nagranie)

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie znaleziono nagrań wymagających użycia napisów rozszerzonych.

1.2.3: Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie znaleziono nagrań wymagających użycia audiodeskrypcji lub alternatywy tekstowej.

1.2.4: Napisy rozszerzone (na żywo)

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie występują transmisje audiowizualne.

1.2.5: Audiodeskrypcja (nagranie)

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie znaleziono nagrań audiodeskrypcji.

1.3 Możliwość adaptacji
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
1.3.1: Informacje i relacje

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Strony serwisu mają prawidłową hierarchię struktury nagłówków.

Główne elementy nawigacji po serwisie, tj. menu główne zrealizowane są prawidłowo, jako elementy listy

<ul>.

W serwisie nie występują formularze do wprowadzania danych, występują jedynie 2 formularze wyszukiwarek:

  • formularz „Szukaj” na górze każdej podstrony - posiada atrybutu id, a etykieta label jest ukryta wizualnie, przycisk akcji posiada opis zdjęcie, będące ikoną wraz z alternatywną tekstową.

Na podstronach wykryto tabele które mają błędny układ.

1.3.2: Zrozumiała kolejność

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Kolejność odczytu jest prawidłowa i zgodna z kolejnością wizualną większości elementów serwisu.

1.3.3: Właściwości zmysłowe

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Wszystkie elementy nawigacyjne wykonane są prawidłowo.

1.3.4: Orientacja

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Serwis jest możliwy do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. W układzie poziomym i pionowym wyświetlana jest ta sama zawartość.

1.3.5: Określenie pożądanej wartości

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie ma formularzy zbierających określone typy informacji o użytkowniku.

1.4 Rozróżnialność
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
1.4.1: Użycie koloru

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie nie ma istotnych informacji przekazywanych wyłącznie z użyciem koloru.

1.4.2: Kontrola odtwarzania dźwięku

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie stwierdzono automatycznie odtwarzanych dźwięków.

1.4.3: Kontrast (minimalny)

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Kontrast w podstawowej wersji graficznej jest prawidłowy dla większości elementów tekstowych.

Stan fokus głównego menu zaznaczany jest przez otoczenie czerwoną bez zmiany koloru zmianę koloru. Stosunek kontrastu treści do tła nawigacji wynosi 16.33:1.

Serwis posiada możliwość przełączenia na wersję wysokiego kontrastu, która posiada taką samą zawartość i funkcjonalność.

Funkcje dające możliwość zmiany kontrastu przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności dla osób niedowidzących, są łatwo dostępne i obsadzone na samej górze strony.

1.4.4: Zmiana rozmiaru tekstu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Serwis posiada funkcjonalność pozwalającą na powiększenie czcionki bez limitu.

Po powiększeniu tekstu nie występuje utrata zawartości ani funkcjonalności serwisu.

Strona zapewnia możliwość zmiany rozmiaru czcionki wszystkich elementów tekstowych do 200%, bez utraty funkcjonalności serwisu.

1.4.5: Obrazy tekstu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie znajduje obrazy posiadające poprawnie wykonaną alternatywę tekstową.

1.4.10: Dopasowanie do ekranu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Strona jest responsywna i zapewnia prawidłową prezentację treści oraz pełną funkcjonalność, zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym.

1.4.11: Kontrast elementów nietekstowych

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Kontrast elementów nietekstowych jest prawidłowy.

1.4.12: Odstępy w tekście

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Zwiększenie odstępów w tekście nie powoduje większych problemów z przeglądaniem serwisu.

1.4.13: Treść spod kursora lub fokusu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie nie stwierdzono elementów dodatkowej treści.

2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
2.1.1: Klawiatura

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie nie zdefiniowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.

Każdy element serwisu jest dostępny za pomocą klawiatury, a fokus przemieszcza się w prawidłowej kolejności dla większości elementów serwisu.

2.1.2: Bez pułapki na klawiaturę

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Fokus przemieszcza się prawidłowo, nie wpadając w pułapkę klawiaturową.

2.1.4: Jednoznakowe skróty klawiaturowe

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie zaimplementowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.

2.2 Wystarczający czas
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
2.2.1: Dostosowanie czasu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Serwis nie posiada limitów czasu na wykonanie działania.

2.2.2: Pauza, zatrzymanie, ukrycie

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

Serwis nie posiada elementów dla których można by użyć pauza, zatrzymania, czy ukrycia.

2.3 Ataki padaczki
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
2.3.1: Trzy błyski lub wartości poniżej progu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie nie stwierdzono elementów potencjalnie wywołujących atak epilepsji.

2.4 Możliwość nawigacji
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
2.4.1: Możliwość pominięcia bloków

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Serwis jest wyposażony w mechanizm skiplinks, który wyświetla się jako pierwszy element nawigacji klawiaturą. Mechanizm pozwala na przejście do głównej treści, menu oraz do mapy strony.

2.4.2: Tytuły stron

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Wszystkie podstrony serwisu mają unikalny tytuł.

2.4.3: Kolejność fokusu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Kolejność przemieszczania się focusa jest taka sama jak kolejność wizualna elementów serwisu.

2.4.4: Cel łącza (w kontekście)

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie znajduje się wiele linków typu “Czytaj więcej” posiadających dodatkowy opis zaimplementowany po przedrostku "Czytaj więcej". Przykład: "Czytaj więcej: o Górnik w naszej szkole". Zawartość linku jest ukrywana za pomocą CSS, ale po najechaniu na przycisk z poziomu czytnika ekranu, całość linku jest odczytywana poprawnie

W serwisie występują linki do plików, które są konsekwentnie i należycie opisane. Przy linkach do plików znajduje się ikona obrazująca format pliku, dodatkowo pliki mają informacji o formacie pliku i jego rozmiarze.

2.4.5: Wiele dróg

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Serwis jest wyposażony w mapę strony oraz wyszukiwarkę.

2.4.6: Nagłówki i etykiety

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Nagłówki i etykiety prawidłowo opisują następującą po nich treść.

2.4.7: Widoczny fokus

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Przesuwający się focus w formie czerwonego obramowania elementu jest dobrze widoczny

2.5 Metody obsługi
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
2.5.1: Gesty dotykowe

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie stwierdzono funkcjonalności obsługiwanych za pomocą gestów wielopunktowych.

2.5.2: Rezygnacja ze wskazania

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie stwierdzono elementów korzystających ze zdarzeń onmousedown i onmouseup.

2.5.3: Etykieta w nazwie

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Większość elementów interfejsu jest dobrze opisana. Większość linków posiada opis tekstowy.

2.5.4: Aktywowanie ruchem

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie nie ma elementów aktywowanych ruchem.

3 Zrozumiałość

3.1 Możliwość odczytania
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
3.1.1: Język strony

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Każda strona serwisu posiada zadeklarowany język polski <html lang="pl-pl">

3.1.2: Język części

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie występują fragmenty tekstu w obcych językach. W przypadku zmiany wersji językowej - zmianie ulega całość tekstu na stronie.

3.2 Przewidywalność
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
3.2.1: Po otrzymaniu fokusu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Przemieszczanie focusa klawiszem TAB nie powoduje żadnych nieoczekiwanych i automatycznych działań, ani przeładowywania strony

3.2.2: Podczas wprowadzania danych

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie nie stwierdzono nieprzewidywalnych działań ani automatycznej zmiany kontekstu.

3.2.3: Spójna nawigacja

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Elementy systemu nawigacji są stałe - powtarzają się w całym serwisie, na wszystkich podstronach.

3.2.4: Spójna identyfikacja

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Serwis posiada ujednolicony i konsekwentny sposób identyfikacji elementów.

3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
3.3.1: Identyfikacja błędu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Formularze wyszukiwania w serwisie sprawdzają i informują, że pole tekstowe jest puste, dodatkowo blokują wykonanie zapytania bez uprzedniego wpisania szukanej frazy.

3.3.2: Etykiety lub instrukcje

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Pola tekstowe formularzy są prawidłowo zaopatrzone w etykiety i instrukcje.

3.3.3: Sugestie korekty błędów

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

Formularz “Wyszukiwarka” podpowiada możliwe wartości wyszukiwania podczas wpisywania. W przypadku wpisania błędnego zapytania, formularz podpowiada zbliżoną prawidłową możliwość.

3.3.4: Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

Serwis nie posiada funkcjonalności mogących powodować błędy o konsekwencjach prawnych lub finansowych.

4 Solidność

4.1 Kompatybilność
Kryterium sukcesu Wynik Obserwacje
4.1.1: Poprawność kodu

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

w serwisie nie stwierdzono niekompletnych znaczników, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, id są unikalne

4.1.2: Nazwa, rola, wartość

Wynik: Spełnione

Obserwacje:

W serwisie nie ma błędów kodu HTML

Odczyt zawartości serwisu na czytnikach ekranu jest możliwy i wzbogacony o definicję regionu głównej zawartości.

Przyciski graficzne mają poprawne opisy słowne.

Dokumenty serwisu nie wykazują błędów.

4.1.3: Komunikaty o stanie

Wynik: Nie dotyczy

Obserwacje:

W serwisie nie są wyświetlane komunikaty.

Technologie internetowe

ECMAScript 5,HTML5,CSS,WAI-ARIA,DOM

Specyfikacja metod oceny

Nie podano.