Tel.: 63 242 91 61

E-mail: sekretariat@sosw.konin.pl

Adres: ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.
/
Janusz Korczak/

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie jest placówką położoną w starej części miasta.
Kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Pracownikom Ośrodka w procesie nauczania i wychowywania młodych ludzi przyświecają zasady systemu wychowawczego stworzonego przez ośrodkowego patrona – Janusza Korczaka. Jedna z ważniejszych brzmi: Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia kształcąca uczniów w zawodach: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy gastronomii,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształtująca umiejętności pracownika gospodarstwa domowego,
 • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze,
 • Grupy Wychowawcze (internat),
 • Świetlica Szkolna.

Wszyscy wychowankowie i uczniowie mają możliwość korzystania z wyżywienia w stołówce Ośrodka.

Ośrodek zapewnia:

 • całodobową opiekę, warunki do nauki, wychowania i odpoczynku,
 • wsparcie pedagoga i psychologa,
 • pomoc logopedy,
 • opiekę pielęgniarki.

Wyrównywanie deficytów rozwojowych i trudności edukacyjnych uczniów odbywa się na zajęciach, takich jak:

 • zajęcia usprawniające funkcje poznawcze,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne,
 • zajęcia usprawniające ruchowo, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • zajęcia związane z potrzebami ucznia (doradztwo zawodowe, zaradność życiowa, samodzielność),
 • zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 • trening słuchowy metodą Tomatisa,
 • trening EEG Biofeedback,
 • terapia Integracji Sensorycznej,
 • stymulacja bazalna,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • sesje Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • terapia polisensoryczna,
 • terapia ręki,
 • sensoplastyka,
 • zajęcia czytelnicze w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • zajęcia w nowoczesnych pracowniach komputerowych,
 • zajęcia z wykorzystaniem interaktywnego monitora dotykowego, „magicznego dywanu” i tablic interaktywnych przy zastosowaniu, między innymi, następujących metod: behawioralnej, F. Affolter, P. Dennisona, G. Domana, Ch. M. Knill, W. Sherborne, metoda Johansena, metoda Warnkego, biblioterapii, Dobrego Startu, muzykoterapii, relaksacji, pedagogiki zabawy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również rodzicom (pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych, udzielanie wsparcia w rozwijaniu kompetencji wychowawczych).

W Ośrodku tętni życie pozalekcyjne.

Uczniowie biorą udział:

 • w zajęciach sportowych (badminton, bocce, bowling, koszykówka, jazda szybka na wrotkach, lekka atletyka, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy) i w artystycznych, zdobywając medale i wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim i miejskim,
 • w wycieczkach dydaktycznych, terapeutycznych, w zajęciach białej i zielonej szkoły na terenie całego kraju, w działaniach 36 Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków,
 • w akcjach, zajęciach, zawodach, projektach organizowanych w ramach Stowarzyszeń: Klub Olimpiad Specjalnych Polska Oddział Wielkopolskie-Konin, Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”, Stowarzyszenie „Razem Damy Radę”,
 • w ogólnopolskich i w miejskich akcjach charytatywnych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka żywności dla Konińskiego Banku Żywności, zbiórka pieniędzy dla konińskiego hospicjum, wspieranie działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie),
 • w życiu lokalnej społeczności (systematyczna współpraca z wieloma instytucjami, aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie miasta, wolontariat, opieka nad miejscami pamięci narodowej).

Celem naszej pracy, przy dużej pomocy rodziców, przyjaciół, sponsorów oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jest wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli bezpieczni, otoczeni życzliwością i szczęśliwi.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.