Tel.: 63 242 91 61

E-mail: sekretariat@sosw.konin.pl

Adres: ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

Celem Stowarzyszenia jest działalność rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w szczególności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Koninie, promowanie jego działalności, monitorowanie losów absolwentów Ośrodka oraz podejmowanie działań zapobiegających ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także inicjowanie i realizacja działań na rzecz wszelkich innych osób potrzebujących wsparcia i pomocy, w tym dzieci i młodzieży, kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób niedostosowanych społecznie i zagrożonych patologiami, utratą pracy bądź wykluczeniu społecznemu z jakiegokolwiek powodu poprzez podejmowanie działań w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej;
 • upowszechnianie działań na rzecz wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich;
 • działalności na rzecz równouprawnienia, w szczególności związanej z obroną praw kobiet;
 • działalności na rzecz aktywizacji osób starszych (50+);
 • działalności na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zasobów naturalnych;
 • działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
 • podejmowania inicjatyw sprzyjających podnoszeniu świadomości i aktywności społecznej oraz poszerzaniu wiedzy o historii i tradycjach zarówno krajowych, jak i regionalnych.

 

Dane do kontaktu

Prezes –  Renata Herman
mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 663 466 114

 

Nowe władze Stowarzyszenia według aktualnego wpisu do KRS 0000 32 1776

Prezes – Renata Herman,
Wiceprezes –  Paulina Ograbisz,
Sekretarz –  Kinga Kijak,
Skarbnik – Magda Woźniak

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Wioletta Mijalska,
Hanna Paluszyńska,
Urszula Łaput

Adres : 62 – 500 Konin, Kaliska 19, NIP 665 289 77 00

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.