Tel.: 63 242 91 61

E-mail: sekretariat@sosw.konin.pl

Adres: ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie zatrudnieni są nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych. Ponad siedemdziesiąt pięć procent kadry stanowią nauczyciele dyplomowani, pozostałą część mianowani i kontraktowi.

Na poszczególnych etapach kształcenia pracują nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczanych przedmiotów ogólnych i zawodowych, a także specjaliści prowadzący zajęcia  z uczniami o każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy pomagamy wyrównywać deficyty rozwojowe i przezwyciężać trudności edukacyjne wychowanków.

W naszej placówce pracują pedagodzy specjalni posiadający kwalifikacje z zakresu:

Certyfikowani specjaliści:

 • EEG Biofedback
 • Integracja Sensoryczna
 • metoda Tomatisa
 • metoda Johansena
 • metoda Warnkego

Pozostałe specjalizacje:

 • logopedia, neurologopedia
 • alternatywne metody komunikacji  AAC ( Makaton, Piktogramy, Boardmaker, Mówik, Język migowy)
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • terapia behawioralna
 • stymulacja bazalna
 • gimnastyka korekcyjna
 • instruktor sportu  (golf, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, siatkówka, piłka nożna)
 • fitness
 • koncepcja Halliwicka
 • metoda Ruchu Rozwijającego V.Sherborne
 • metoda P. Dennisona
 • dogoterapia
 • felinoterapia
 • terapia ręki
 • sensoplastyka
 • muzykoterapia i choreoterapia
 • pedagogika zabawy
 • ceramika artystyczna

Cała kadra pedagogiczna jest przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zapewniania bezpieczeństwa uczniom. Mamy wiedzę na temat eliminowania zachowań trudnych i niepożądanych, wygaszania zachowań agresywnych i autoagresywnych u osób z zaburzeniami. Jesteśmy dobrze przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Uczestniczyliśmy w szkoleniach dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nauczyciele na bieżąco biorą udział w seminariach i konferencjach ogólnopolskich. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Tworzymy zespół samokształceniowy organizując Wewnątrzszkolne Doskonalenia Nauczycieli. Jesteśmy otwarci na praktyki i zajęcia dla studentów.

Zdobytą wiedzę wykorzystujemy podczas  zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych i pozalekcyjnych.

Nieustannie podnosimy kwalifikacje oraz doskonalimy swoje umiejętności, aby zapewnić uczniom jak najlepszy poziom edukacji i opieki.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.