SOSW Konin

Związek Harcerstwa Polskiego

36 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku”
imienia Małoletniaków

36 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków to drużyna z historią. Działa od 1990 roku. Wyrosła na bogatych, harcerskich tradycjach, które w naszym Ośrodku sięgają lat siedemdziesiątych.

 36 DH to drużyna wielopoziomowa. Obecnie działa w niej 20 harcerzy, którzy są uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły zawodowej.

 Drużyna pracuje zgodnie z metodyką harcerską, w oparciu o prawo i przyrzeczenie harcerskie. Harcerze spotykają się na czwartkowych zbiórkach. Poznają harcerskie obrzędy i zwyczaje, zdobywają sprawności i stopnie.  Słowem,  uczą się wartości, które pomogą im w dokonywaniu świadomych, bezpiecznych życiowych wyborów.

 Harcerski styl to także pomaganie innym. Harcerz to przecież wolontariusz. Od kilku lat 36 DH bierze udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Koniński Bank Żywności, kwestuje podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kolęduje z Betlejemskim Światłem Pokoju i dobrym słowem w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

 Harcerze włączają się w organizację imprez na terenie szkoły. Corocznie są organizatorem uroczystych apeli z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tych dniach mają niezwykłą okazję spotkać się z bohaterami drużyny – Małoletniakami, absolwentami Podoficerskiej Szkoły dla Małoletnich. Szkoła ta mieściła się budynku Ośrodka w latach 1928-1938. To właśnie Małoletniacy w roku 2001 ufundowali naszej drużynie proporzec.

 Drużyna uczestniczy w imprezach hufcowych i w imprezach organizowanych przez Referat „Nieprzetartego Szlaku”. Corocznie reprezentacja drużyny spotyka się ze swoimi rówieśnikami na hufcowych Złazach „Na Bursztynowym Szlaku” oraz na Ogólnopolskich Zlotach Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie.

 Do tradycji należą letnie wyjazdy drużyny na obozy harcerskie do Pobierowa, gdzie harcerze w korzystnych warunkach klimatycznych nie tylko odpoczywają, ale także zgłębiają tajniki harcerskiego życia.

W  tym roku 36 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku im. Małoletniaków, we współzawodnictwie drużyn zdobyła „Szczyt Gubałówki” i prawo do noszenia granatowej plakietki na mundurze.

Kadra instruktorska i sojusznicy

 Nie sposób zapomnieć o kadrze instruktorskiej. W latach 90. drużynę założyła druhna harcmistrz Lidia Michalak, która nadal działa w strukturach Hufca ZHP Konin. Obecnie drużynę prowadzą: drużynowa druhna przewodnik Renata Soboń, druhna przewodnik Aneta Strużyńska i druhna Violetta Kubacka.

 Drużyna ma wielu sojuszników, którzy wspierają jej działania, zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i podczas organizacji letnich obozów. Nasi przyjaciele pomagają nam również finansowo, przekazując na rzecz naszej drużyny 1%  podatku.

 Za okazaną pomoc i wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy i przesyłamy harcerskie pozdrowienia. 

                                                                                                                             Czuwaj
                                                                                                                             pwd. Renata Soboń

Leave a Comment

Skip to content