SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

ZFŚS

Szanowny Pan/Pani

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do sekretariatu Ośrodka PIT-u 40A za poprzedni rok wraz z informacją o osobach uprawnionych do korzystania z ZFŚS i wypełnionym Oświadczeniem o dochodach wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Powyższe informacje niezbędne są do opracowania rocznego planu rzeczowo-finansowego gospodarowania środkami ZFŚS.

   Proszę również o wypełnienie i dostarczenie Wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego na:
dofinansowanie indywidualnego wypoczynku letniego |
zapomogi pieniężnej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym.

Druki dokumentów należy pobrać w sekretariacie Ośrodka lub ze strony internetowej www.sosw.konin.pl (zakładka – „Dokumenty do pobrania”).

TERMIN SKŁADANIA POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW UPŁYWA 10 MARCA

*Jednocześnie informuję, że w kolejnych latach będzie obowiązywał ten sam tryb i termin składania dokumentów.

                                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor SOSW Konin

Leave a Comment

Skip to content