SOSW Konin

Za nami dzień pełen wrażeń

Nasza szkoła po raz kolejny zorganizowała Drzwi Otwarte.
9 kwietnia, dzieci i młodzież wraz z rodzicami odwiedzili naszą placówkę, gdzie mogli poznać ciekawą ofertę edukacyjną szkoły i realizowane przez nią przedsięwzięcia.

Przybyłych gości powitała pani dyrektor, Katarzyna Rzymkowska, wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Licznie przybyli  goście mieli okazję zwiedzić szkołę, zapoznać się z ofertą edukacyjno-wychowawczą na rok 2022/2023, ale przede wszystkim zaobserwować bogate życie społeczności uczniowskiej, a tym samym miło i ciekawie spędzić czas. Spotkanie było świetną okazją do aktywnego włączenia się w proponowane działania. W poszczególnych salach czekały na gości ciekawe eksperymenty, liczne zadania, zajęcia z wykorzystaniem  technik multimedialnych, robotyki, programowania, ceramiki, kreatywności czy matematyki. Zaproponowane aktywności sprzyjały poznaniu charakteru pracy i specyfiki placówki. Z kolei na sali sportowej dla osób aktywnych odbył się trening koszykówki. Podczas „spaceru po szkole” zaproszeni goście mogli obejrzeć bazę lokalową i wyposażenie szkoły, podziwiać wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne naszych wychowanków. Ponadto zaprezentowano dorobek i działalność stowarzyszeń działających na rzecz uczniów niepełnosprawnych, współpracujących z naszym Ośrodkiem: Klub Olimpiad Specjalnych, Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe Sprawni Razem, Stowarzyszenie Razem Damy Radę i Związku Harcerstwa Polskiego – 36 i Drużyny „Nieprzetartego Szlaku”.

Drzwi Otwarte stały się również okazją do spotkania z dyrekcją szkoły  i nauczycielami, a tym samym do rozmów na temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie dało także możliwość odbycia konsultacji ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, psychologiem oraz  nauczycielami pracującymi innowacyjnymi metodami.

W ramach podziękowania za przyjęte zaproszenie, wspólnie spędzony czas i wymianę doświadczeń na każdego uczestnika spotkania czekały upominki i słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów Szkoły Branżowej.

Skip to content