SOSW Konin

XXIV Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych

W czwartek 5 maja 2016 roku o godzinie 10.00 w Konińskim Domu Kultury w Koninie odbędzie się kolejna już odsłona talentów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Na scenie, oprócz gospodarzy imprezy – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie – wystąpią wychowankowie szkół specjalnych z Koła, Rychwała i Turku. Imprezę poprowadzi zaprzyjaźniony z Ośrodkiem konferansjer Arkadiusz Rabiega, znany i lubiany przez wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie.
 
Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych ma dowolny wymiar; stwarza możliwość prezentacji umiejętności wokalnych, teatralnych, recytatorskich, muzycznych 
i kabaretowych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Otwarty charakter imprezy pozwala kształtować pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym, jednocześnie pozwalając im zaistnieć w roli oklaskiwanych artystów. Jest to wydarzenie niezwykłe, w którym uczestnicy mają możliwość integracji poprzez sztukę, porównania efektów swojej pracy i efektów twórczości rówieśników.
 
XXIV Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych tradycyjnie organizowany jest 5 maja – w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako podkreślenie znaczenia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Cała impreza objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina – Józefa Nowickiego.

Leave a Comment

Skip to content