SOSW Konin

XXIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KONIN 2015

XXIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KONIN 2015

6 maja 2015 roku o godzinie 10, w gościnnych progach Konińskiego Domu Kultury w Koninie, odbędzie się XXIII Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

Przegląd ma swój początek w roku 1978. Jego inicjatorami byli – Kuratorium Oświaty i Wychowania, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kosewie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie. W 2014 roku – po kilkunastoletniej przerwie – Przegląd ruszył w nowej odsłonie. Jego celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; prezentacja talentów i zdolności, jakich wiele

w każdym człowieku bez względu na istniejące bariery i ograniczenia.

Patronat nad wydarzeniem obejmie Prezydent Miasta Konina – pan Józef Nowicki.

Na scenie, z bogatym repertuarem teatralnym, wokalnym oraz tanecznym będą mieli możliwość zaprezentować swoje talenty wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

z Rychwała, Koła, Turku i Konina, dając dowód na to, że teatr, muzyka, śpiew i taniec są sposobem na przełamywanie ograniczeń i barier.

Liczymy, że nasze wydarzenie artystyczne spotka się z Państwa zainteresowaniem i spotkamy się, by wspólnie oklaskiwać młodych artystów.

Leave a Comment

Skip to content