SOSW Konin

Wszystkich życzliwych prosimy o pomoc!

Szanowni Państwo!

W naszym Ośrodku, z inicjatywy rodziców i nauczycieli, podjęliśmy działania na rzecz budowy nowej sali gimnastycznej. W ubiegłym roku powołaliśmy Komitet Społeczny Budowy Sali Gimnastycznej, który rozpoczął oficjalną działalność 24 listopada 2015 roku.

Sala, którą obecnie użytkujemy została zaadaptowana z przedwojennej stajni wojskowej. Nie odpowiada ona specjalnym potrzebom naszej placówki. Nie jest bezpośrednio połączona z budynkiem szkoły, ma niewłaściwe wymiary, brakuje w niej szatni, odpowiedniego zaplecza sanitarnego i wentylacji, co skutkuje nieprzyjemnym zapachem. Zajęcia sportowe odbywają się w warunkach dalekich od obowiązujących standardów, a korzysta z nich ponad 170 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami neurologicznymi, genetycznymi i metabolicznymi.

Ośrodek na co dzień dokłada starań, by umożliwić dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój. Aktywnie działają w nim organizacje sportowe, pracujące na rzecz rozwoju ruchowego osób niepełnosprawnych. Dzięki temu uczniowie korzystają z bogatej oferty treningów w kilkunastu dyscyplinach i biorą udział w zawodach. Aktywność sportowa przynosi wiele radości naszym uczniom i ich rodzicom, podnosi poczucie własnej wartości, często staje się życiową pasją.

Dlatego konieczne jest wybudowanie nowej sali gimnastycznej, która będzie odpowiadać wyjątkowym potrzebom naszych uczniów i pozwoli na prawidłową realizację kształcenia ruchowego.

Jesteśmy na początku inwestycji. Dzięki pomocy Przyjaciół powstała już koncepcja projektu budowy nowej sali, a na nasze konto sympatycy i darczyńcy wpłacili ponad 35 tysięcy złotych.

Nadal potrzebujemy Państwa wsparcia! Zbieramy środki na projekt techniczny, którego koszt to około 55 tysięcy złotych. Bez projektu nie dostaniemy pozwolenia na budowę, a bez pozwolenia nie zbudujemy sali, która jest niezbędna dla wszechstronnego rozwoju naszych uczniów.

Będziemy wdzięczni jeśli zechcecie Państwo wesprzeć nasze działania, wpłacając dowolną kwotę na konto Rady Rodziców:

81 8530 0000 0000 0130 2000 0010            /z dopiskiem: na budowę sali gimnastycznej/

Prosimy, abyście Państwo w swoich środowiskach promowali tę inicjatywę i zachęcali swoich przyjaciół i znajomych do jej wsparcia.

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji lub oficjalnego pisma prosimy o kontakt z przewodniczącą Komitetu Społecznego Budowy Sali Gimnastycznej panią Ewą Dubanosow

/tel: 697 929 562/.

Wszystkich życzliwych prosimy o pomoc!

 

Z wyrazami szacunku

 

Komitet Społeczny Budowy Sali Gimnastycznej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Koninie

KLIKNIJ LINK: Konferencja prasowa zorganizowana 20 maja przez Komitet Społeczny – akcja „Cegiełkowa sala”.

 

{Loadgallery_wd gallery_type=thumbnails theme_id=1 gallery_id=2 sort_by=order order_by=asc show_search_box=0 show_sort_images=0 search_box_width=180 image_column_number=5 images_per_page=30 image_title=none image_enable_page=1 thumb_width=180 thumb_height=90 thumb_click_action=undefined thumb_link_target=undefined popup_fullscreen=0 popup_autoplay=0 popup_width=800 popup_height=500 popup_effect=fade popup_interval=5 popup_enable_filmstrip=1 popup_filmstrip_height=70 popup_enable_ctrl_btn=1 popup_enable_fullscreen=1 popup_enable_info=0 popup_info_always_show=0 popup_info_full_width=0 popup_enable_rate=0 popup_enable_comment=0 popup_hit_counter=0 popup_enable_facebook=0 popup_enable_twitter=0 popup_enable_google=0 popup_enable_pinterest=0 popup_enable_tumblr=0 watermark_type=none}

Leave a Comment

Skip to content