SOSW Konin

Wspólnie przełamując milczenie

Zaczął się październik, miesiąc poświęcony komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Termin AAC jest coraz powszechniej stosowany w Polsce. Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową werbalną lub posługują się nią w sposób mało zrozumiały dla otoczenia. Osoby te mogą komunikować się poprzez: znaki przestrzenno-dotytkowe /przedmioty/,  znaki manualne /gesty naturalne, Makaton/ czy  znaki graficzne /zdjęcia, obrazki, piktogramy, PCS/.  Dzięki temu pełniej uczestniczą w życiu społecznym, dokonując wyborów, podejmując decyzje, zadając pytania, wyrażając swoje myśli i uczucia. Pozbawienie osób z zaburzeniami rozwoju mowy możliwości wyrażania swoich potrzeb prowadzi do zaburzeń rozwojowych i problemów wychowawczych.  

W szkole, na co dzień korzystamy  z metod AAC. Wdrażamy nowe sposoby, formy pracy, wykorzystujemy sprzęt niskiej i wysokiej technologii /książki komunikacyjne, plany aktywności, plany pracy, tablety, programy komputerowe, komunikatory, tablice dynamiczne, tablice interaktywne i inne/. Naszym celem w ramach AAC jest zdobycie przez uczniów możliwości porozumiewania się w sposób werbalny lub pozawerbalny, osiągnięcie przez nich maksymalnej niezależności co ułatwi im uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.

Nasz Ośrodek, jak zawsze włącza się do akcji Październik Miesiącem AAC, która w tym roku odbywa się pod hasłem „ Wspólnie przełamując milczenie”.

W ramach naszych działań planujemy: akcję  informacyjną na temat AAC, opracowanie dla rodziców broszury „Komunikować się – ale jak?”, przeprowadzenie konkursu szkolnego „Mówię ręką, nogą, okiem, nosem – AAC wszędzie”, spotkania szkoleniowa z języka migowego, radę szkoleniowa dla nauczycieli na temat aktywnego czytania.

Zachęcamy do przeczytania artykułu:

https://terapiaspecjalna.pl/artykul/czy-aac-to-ostatnia-deska-ratunku-o-mitach-i-faktach-zwiazanych-z-wplywem-komunikacji-wspomagajacej-na-rozwoj-mowy

Skip to content