SOSW Konin

VII Konińskie Dni Autyzmu

VII KONIŃSKIE DNI AUTYZMU

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza. Korczaka już po raz siódmy jest organizatorem Konińskich Dni Autyzmu, które objęte są honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina, Pana Józefa Nowickiego. Tegoroczne obchody organizowane pod hasłem: „Spróbujmy razem oswoić świat”, odbywały się w dniach 7-11 grudnia 2015 r. Wszystkie projekty realizowane w tym czasie mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W związku z rozpoczynającymi się obchodami Konińskich Dni Autyzmu,podjęto wiele inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnej. Jedną z nich było wystąpienie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Katarzyny Rzymkowskiej, na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej i wygłoszenie listu otwartego poświęconego szczególnym potrzebom osób dotkniętych autyzmem. W wystąpieniu pani dyrektor zaapelowała o zrozumienie ich niepełnosprawności, solidarność i  akceptację, która wiąże się z odrzuceniem krzywdzących stereotypów. Odczyt zobrazowany został niezwykle przemawiającą wystawą zdjęć pt: „Perspektywa widzenia – Autyzm”.

Na znak solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami most żelazny im. Józefa Piłsudskiego w Koninie i budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych zostały podświetlone na niebiesko. Na jednym z konińskich telebimów pojawił się krótki spot na temat autyzmu.

W związku z obchodami VII Konińskich Dni Autyzmu zaplanowano bogatą ofertę inicjatyw, które stały się okazją do rozmowy o autyzmie: wystawy, przedstawienia, wykłady, pokaz filmu, prezentacje zdjęć, konsultacje, porady dla rodziców.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej można było oglądać  prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nadesłane w 2014 r. na konkurs pod hasłem: „Jak widzę autyzm…”, natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej zaprezentowano prace plastyczne uczniów z autyzmem ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

Dzięki współpracy Młodzieżowego Domu Kultury w ramach obchodów VII Konińskich Dni Autyzmu uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaprezentowali swoje umiejętności podczas występu pt.: „Cztery pory roku”. Układ taneczny wykonany został do fragmentów muzyki klasycznej Antoniego Vivaldiego. Całość spektaklu dopełnił krótki film z udziałem uczniów. Niespodzianką dla publiczności był występ zaproszonych gości – dzieci z Przedszkola nr 32 w Koninie.

8 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka odbyły się zajęcia sportowe pod hasłem: „Na sportowo – kolorowo”. Tego dnia uczniowie zmagali się ze specjalnie przygotowanymi dla nich konkurencjami sportowymi. Uwzględniały one przede wszystkim specyfikę zaburzeń ze spektrum autyzmu i szczególne potrzeby rozwojowe uczniów. 

W trosce o szerzenie rzetelnej wiedzy na temat autyzmu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaprosił wszystkich zainteresowanych na wykład dr nauk o zdrowiu Anny Kostiukow. Wykład na temat: „Holistyczne podejście do zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu” spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, nauczycieli i gości.

Tego dnia na korytarzu szkolnym można było uczestniczyć w degustacji zdrowej żywności. Przygotowany przez rodziców i nauczycieli kącik zdrowego żywienia, promował zdrowy styl życia i prawidłowe nawyki żywieniowe wpływające na poprawę funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ostatni dzień obchodów VII Konińskich Dni Autyzmu będący formą podsumowania wszelkich działań, odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w towarzystwie zaproszonych gości: władz samorządowych, lokalnych, przedstawicieli instytucji wspierających pracę placówki, konińskich mediów oraz rodziców i przyjaciół Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie. Dla gości przygotowano układ taneczno – ruchowy oraz wystawę prac plastycznych z cyklu „Cztery pory roku”. Goście mogli zapoznać się z codzienną pracą dydaktyczno – wychowawczą z uczniami, dzięki zademonstrowanej prezentacji multimedialnej. Na zakończenie dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonała podsumowania VII Konińskich Dni Autyzmu, a uczniowie za udział w konkurencjach sportowych otrzymali nagrody, ufundowane przez Prezydenta Miasta Konina. Dla rodziców, uczniowie wraz z nauczycielami,  przygotowali upominki w postaci ceramicznych aniołów.

Wszelkie działania podejmowane w tych szczególnych dniach na rzecz osób z autyzmem są okazją do zwrócenia uwagi na respektowanie praw osób niepełnosprawnych, co wiąże się z  poszanowaniem ich godności, uświadomieniem potrzeb i indywidualnych możliwości. Szerząc wiedzę na temat całościowych zaburzeń rozwoju, pomagamy walczyć z problemem obojętności i niezrozumienia.

LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6 LINK 7 LINK 8 LINK 9 LINK 10

Leave a Comment

Skip to content