SOSW Konin

Spotkanie z policją

W dniu 28 maja 2019 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie uczestniczyli w spotkaniu z policjantkami z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Nasi goście szczególną uwagę zwrócili na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze. Uczniowie wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podając liczne przykłady niewłaściwego zachowania na drodze.

Kolejnym tematem spotkania było bezpieczeństwo w internecie. Panie policjantki omówiły skutki niewłaściwego zachowania w sieci. Spotkanie miało również na celu uświadomić wychowanków jak ważne jest przestrzeganie zasad jakie obowiązują w szkole.

Leave a Comment

Skip to content