SOSW Konin

ROZSTRZYGNIECIE MIĘDZYOŚRODKOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Z przyjemnością informujemy, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie odbył się wernisaż oraz rozstrzygnięcie miedzyośrodkowego konkursu plastycznego pod nazwą „ZACZAROWANY PODWODNY ŚWIAT”.

Do organizatorów konkursu nadesłano wiele przepięknych i staranie wykonanych prac. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich naradach Jury zdecydowały się przyznać następującym osobom nagrody:

I miejsce:    Marta Leśniewska SOSW Koło
II miejsce:   Łukasz Pawlak ZPEW Turek
                  Julita Komorowska SOSW Turek
                  Kacper Malara SOSW Koło
III miejsce: Jakub Kaczmarek SOSW Konin
                  Franciszek Manuszak SOSW Konin
                  Alicja Matuszak SOSW Konin
Wyróżnienia: Aleksander Olczyk SOSW Koło
                  Adrian Szczęsny SOSW Koło
                  Damian Rajnert SOSW Koło
                  Adam Siepka SOSW Konin
                  Katarzyna Kałkowska SOSW Konin
                  Szymon Śliwczyński SOSW Konin
                  Szymon Trepka SOSW Konin

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego serdecznie gratulujemy.
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Leave a Comment

Skip to content