SOSW Konin

Roczny raport z wyników działań Ośrodka – Szkoła Promująca Zdrowie

Raport roczny z wyników działań specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w  koninie w roku szkolnym 2020/2021

(sporządzony na podstawie Planu działań  na rok szkolny 2020/2021)

Raport należy zamieścić na stronie internetowej szkoły i pozostawić przez okres 5 lat .

Problem priorytetowy : Większa dbałość o higienę osobistą uczniów.

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany: Zwiększenie dbałości o higienę osobistą uczniów.

Kryterium sukcesu: Co najmniej 70% uczniów zwiększy swoją wiedzę i umiejętności na temat dbałości o higienę osobistą.

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu? Rozmowy z nauczycielami, pracownikami i uczniami ośrodka oraz ankiety dla wszystkich nauczycieli ośrodka- wychowawców i niebędących wychowawcami, dla uczniów ośrodka z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i dla rodziców uczniów uczęszczających do naszego ośrodka.

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego?

Udało się osiągnąć kryterium sukcesu.

Realizacja zadań
Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu? Czego nie udało się zrobić i dlaczego?
Powstała krzyżówka, której hasłem przewodnim jest higiena osobista Zaangażowanie uczniów, nauczycieli  i rodziców w poszerzaniu wiedzy na temat higieny osobistej. Około 70% uczniów rozwiązywało krzyżówkę.  
Prezentacja filmów o higienie osobistej Uczniowie na zajęciach przysposobienia do pracy , funkcjonowaniu osobistym czy godzinie wychowawczej (dotyczy to również lekcji on-line) oglądali filmy dotyczące dbałości o higienę osobistą. 80% uczniów uczestniczyło w prezentacjach  
Pogadanki o higienie osobistej z pielęgniarką szkolną oraz z nauczycielami na zajęciach lekcyjnych Spotkanie  szkolnej pielęgniarki z uczniami szkoły podstawowej  i omówienie tematyki higieny osobistej oraz instruktażu prawidłowego mycia rąk i zębów. Pogadanki nauczycieli z uczniami na zajęciach lekcyjnych  ( także on-line) dotyczące higieny osobistej. 80% uczniów uczestniczyło w pogadance  
Wystawa prac konkursowych „Żyj zdrowo i kolorowo” Uczniowie grup wychowawczych wykonali prace plastyczne zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałości o higienę . Prace wystawiono na szkolnym korytarzu. 70 % uczniów poszerzyło zakres swojej wiedzy na temat higieny osobistej.  
Warsztaty z udziałem fryzjera, kosmetyczki, Warsztaty mydlarskie.     Nie odbyły się z powodu pandemii.
Apel na temat Światowego Dnia Zdrowia . Koordynator przygotował krótką informację w ramach podziękowania za ciężką pracę pracownikom  opieki zdrowotnej  na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego . Informacja  została umieszczona na stronie ośrodka.   Nie odbył się z powodu pandemii.

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

  1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej):

  • Wyrabianie nawyków dbałości o higienę osobistą,  
  • Dostrzeganie że dbałość o higienę ma wpływ na nasze zdrowie,
  • Lepsza atmosfera i relacje  z kolegami w szkole,
  • Docenianie wartości higieny i zdrowia, które sprzyjają osiąganiu celów życiowych.
  • Udział członków Zespołu  do Spraw Promocji Zdrowia w konferencji zorganizowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ramach Wielkopolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie pt. ZDALNIE ZDROWO AKTYWNIE ,   wyposażył  nauczycieli w wiedzę i umiejętności dbania o własne zdrowie psychiczne oraz fizyczne a także zdolności poszukiwania równowagi oraz złotego środka pomiędzy życiem osobistym i pracą. Wykładowcy pokazywali w jaki sposób zadbać, m.in. o prawidłowe funkcjonowanie mózgu oraz oczu, a także radzili, jak prowadzić zdrowy styl życia wykonując tak wymagającą pracę jaką jest nauczanie zdalne i wychowywanie młodych pokoleń.
  • Uczestnictwo koordynatora Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia w szkoleniu e-learningowym pt „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Koordynator poszerzył swoją wiedzę w zakresie działań- tworzenia i rozwijania szkoły promującej zdrowie.

2. Trudności w realizacji działań:

  • Okres pandemii

Renata Szymańska-Szczepaniak

—————————————————–

Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ

Skip to content