SOSW Konin

Projekty edukacyjne w gimnazjum SOSW

Projekty edukacyjne w gimnazjum

W roku szkolnym 2014/15 w naszym Ośrodku zostały zrealizowane dwa  projekty:

„ORGANIZUJEMY UROCZYSTOŚĆ KLASOWĄ” oraz „POMYŚLMY O ZDROWIU” -jak przygotować wystawę zachęcającą do dbania o zdrowie?

W pierwszym okresie uczniowie realizowali projekt „ORGANIZUJEMY UROCZYSTOŚĆ KLASOWĄ”. Głównym celem projektu było zorganizowanie uroczystego spotkania wigilijnego, a w związku z tym: poznanie tradycji związanych z Wigilią,  przygotowanie zaproszeń, ceramicznych upominków, pieczenie ciasteczek itp.W skład zespołu projektowego weszli następujący uczniowie klasy IA  gimnazjum : Marta Janiak, Karolina Wojtalik, Dominik Dranikowski, Łukasz Rybacki i Szymon Szpechciński. Zespół projektowy nauczycieli tworzyli: Irena Plato( opiekun projektu), Renata Soboń i Agnieszka Krzemińska. Czas realizacji projektu został określony na okres od początku listopada do 19 grudnia.

Zwieńczeniem realizacji projektu była prezentacja w formie uroczystego spotkania wigilijnego, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie. Osobami prezentującymi byli uczestnicy projektu, natomiast odbiorcami prezentacji – inni uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.

W drugim okresie uczniowie realizowali projekt „POMYŚLMY O ZDROWIU”- jak przygotować wystawę zachęcającą do dbania o zdrowie? Celem głównym było zaprojektowanie i przygotowanie wystawy zachęcającej do dbania o zdrowie.W skład zespołu projektowego weszli następujący uczniowie klasy I-IIa  gimnazjum: Bartosz Hwiałek, Magdalena Olech, Mateusz Operacz, Aleksandra Siuda, Adrian Sroczyński, Damian Szymczak, Klaudia Szymczak, Bartosz Bultrowicz,  Daria Desecka, Agata Naworska, Krystian Nowacki, Gabriela Semla i Sylwia Zajączkowska.  Zespół projektowy nauczycieli tworzyli: Agnieszka Krzemińska( opiekun projektu),Jarosław Bąk i Wioletta Piskorz.. Czas realizacji to okres od 15 maja do 9 czerwca.    

Podsumowaniem realizacji projektu była publiczna prezentacja wystawy, która odbyła się w dniu 9 czerwca 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie. W skład wystawy wchodziły: wykonane przez uczniów plakaty na temat zdrowego odżywiania i ruchu na powietrzu, skutków palenia papierosów oraz zażywania narkotyków, reklama zdrowego stylu życia,zbiór „dobre rady”oraz prezentacja opakowań  po zdrowych produktach oraz rzeczywistych produktów pod hasłem„Jemy zdrowo kolorowo”. Osobami prezentującymi byli uczestnicy projektu, natomiast odbiorcami prezentacji – zainteresowani uczniowie Ośrodka oraz ich rodzice . Wszyscy oni mogli wiele skorzystać uważnie przyglądając się wystawie, która z jednej strony pokazywała, czego nam trzeba do zdrowia, z drugiej natomiast przypominała o zgubnych skutkach złego odżywiania, braku ruchu, marnowania czasu przed komputerem, sięgania po papierosy, narkotyki itp.

Leave a Comment

Skip to content