SOSW Konin

Program VII KONIŃSKICH DNI AUTYZMU

Program obchodów VII KONIŃSKICH DNI AUTYZMU pod hasłem SPRÓBUJMY RAZEM OSWOIĆ ŚWIAT

25 listopada 2015 roku, wystąpienie na sesji Rady Miasta pani dyrektor Ośrodka Katarzyny Rzymkowskiej z apelem do Radnych Miasta Konina/ w tle prezentacja wystawy pt. „PERSPEKTYWA WIDZENIA – AUTYZM…” zdjęcia prezentujące sposób widzenia siebie osób z Autyzmem

1 grudnia – 7 grudnia 2015 roku – symboliczne podświetlenie  Mostu Żelaznego, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie na niebiesko, w ramach solidarności z osobami chorymi na Autyzm.

7- 11 grudnia 2015 roku –wystawa prac plastycznych: w Miejskiej Bibliotece Publicznej  ul. Dworcowa  – uczniów z Autyzmem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pt „CZTERY PORY ROKU” // w starym budynku PWSZ przy ul. ks. J. Popiełuszki 4  – uczniów liceów i gimnazjów konińskich pt.” JAK WIDZĘ AUTYZM”

-emisja krótkiego spotu o promującego tematykę VII KONINSKIE DNI AUTYZMU  na jednym z konińskich telebimów

7 grudnia 2015 / poniedziałek  w godzinach 10.00-11.00 /  Młodzieżowy Dom Kultury ul. Przemysłowa 3D –   prezentacja krótkich form muzyczno – ruchowych, przygotowana przez uczniów z autyzmem pod opieka nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dla dzieci z zaproszonych przedszkoli i młodszych klas szkól podstawowych Konina

8 grudnia 2015 / wtorek w godzinach 9.30-11.30/  sala gimnastyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  ul. Kaliska 19,zabawy sportowe przygotowane przez nauczycieli dla uczniów z Autyzmem pod hasłem „ NA SPORTOWO KOLOROWO”

10 GRUDNIA 2015 / czwartek w godzinach 10.00-12.30 / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Kaliska 19;  10.00 Kącik Zdrowego Żywienia przygotowany przez nauczycieli oraz rodziców uczniów z Autyzmem ; 11.30 Izba Tradycji – wykład dr Anny Kostiukow nt.” Holistyczne podejście do zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu”

11 grudnia 2015  / piątek w godzinach  9.30 11.00 /  główne obchody VII KONIŃSKICH DNI AUTYZMU sala gimnastyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ul. Kaliska 19; występ uczniów z Autyzmem dla rodziców oraz zaproszonych gości; retrospektywna prezentacja multimedialna pt. ”CZTERY PORY ROKU” przedstawiająca prace dydaktyczno – wychowawczą z uczniami z Autyzmem w Ośrodku,  wystawa plastyczna prac uczniów oraz zdjęć  pt. „PERSPEKTYWA WIDZENIA – AUTYZM… „ kącik literatury specjalistycznej, prezentacja pomocy dydaktycznych wykonanych przez nauczycieli.

Leave a Comment

Skip to content