SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem” 
Oddział terenowy w Koninie


Miejscem rozpoczęcia działalności Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” Region Koniński był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kosewie (powiat Słupca). Oddział został powołany w 1999 roku i działał do roku 2001.

Idea reaktywowania Oddziału PTSS „Sprawni Razem” Region Koniński zrodziła się we wrześniu 2002 roku wśród nauczycieli i wychowawców SOSW w Koninie. Przeprowadzono rozmowy z panią Aleksandrą Błażejewską z Regionu Nadnotecko-Pilskiego oraz z Prezesem Oddziału Wielkopolskiego „Sprawni Razem” w Ostrzeszowie, panem Bronisławem Kokoszko. Oboje poparli pomysł wznowienia działalności Stowarzyszenia.

 Zebranie reaktywujące  PTSS „Sprawni Razem” – Oddział terenowy w Koninie odbyło się 16.10.2002 roku w konińskim SOSW. W zebraniu wzięło udział 18 nauczycieli i wychowawców Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Konina, Koła, Rychwała, Słupcy, Turku oraz nauczyciele klas integracyjnych Szkół Podstawowych nr 9 i 15 w Koninie.

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o reaktywowaniu Oddziału Wielkopolskiego PTSS „Sprawni Razem” – Region Koniński.
Powołano  zarząd w skład którego wchodzą:
prezes – Stanisław Kuna
wiceprezes – Dariusz Loch
wiceprezes – Piotr Mroczkowski
sekretarz – Aneta Szmytkiewicz
skarbnik – Magdalena Andrzejewska.
 
Powołano również komisję rewizyjną w składzie:
Krzysztof Sujecki – przewodniczący
Jolanta Baran – wiceprzewodnicząca
Maciej Sypniewski – członek.
Członkami zostali:
Iwona Andrzejak, Jarosław Drewnikowski, Iwona Gorzelańczyk, Piotr Mroczkowski, Jarosław Kwaśny, Jan Limaszewski, Anna Synowiec i Małgorzata Wawrzyniak.

Siedziba oddziału konińskiego „Sprawni Razem” mieści się w SOSW w Koninie przy ulicy Kaliskiej 19.
Oddział koniński swoim zasięgiem objął pięć Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (w Koninie, Kole, Rychwale, Słupcy, Turku), Szkołę Podstawową nr 9 i Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie oraz Fundację Mielnica.

Obecnie Oddział Wielkopolski PTSS „Sprawni Razem” liczy pięć regionów. Są to:

 •  Region Kaliski,
 •  Region Koniński,
 •  Region Nadnotecko-Pilski,
 •  Region Leszczyński,
 •  Region Poznański.

Oddział terenowy w Koninie realizuje swoje zadania statutowe polegające na organizowaniu zajęć i zawodów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Oddział koniński „Sprawni Razem”  od 2002 roku organizuje następujące zawody sportowe:       

 • Regionalny Turniej Tenisa Stołowego w Kole,
 • Wojewódzkie Zawody Pływackie w Koninie,
 • Regionalny Turniej Piłki Nożnej w Kościelcu,
 • Ogólnopolski Turniej Badmintona o randze  Mistrzostw Polski w Koninie,
 • Regionalne Zawody Pływackie w Turku.

Ponadto nasi zawodnicy biorą udział w zawodach rangi wojewódzkiej:

 • tenis stołowy  w Gnieźnie, 
 • piłka nożna w  Lesznie,
 • lekkoatletyka w  Ostrzeszowie.

Stowarzyszenie organizuje również różne formy rekreacji i rehabilitacji. Są to m.in. zajęcia na basenie, wyjścia do  kręgielni i do kina.

 

Leave a Comment

Skip to content