SOSW Konin

„Pod naszym niebem, na naszej ziemi”

„Pod naszym niebem, na naszej ziemi”
Radosne świętowanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Koninie

Już kolejny raz w naszym Ośrodku uroczyście obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  i 89. rocznicę powołania Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie. Szkoła ta  w latach 1928-1938 mieściła się w budynku Ośrodka.

W pierwszym dniu naszych obchodów – 6 listopada,  społeczność Ośrodka  brała czynny udział w „Biegu dla Niepodległej”, który odbył się na szkolnym boisku. Jak zwykle pogoda dopisała i zachęcała do aktywności. Biało-czerwona flaga królowała podczas biegu. Niezwykła atmosfera, wspaniała zabawa, pozytywne, piękne  sportowe emocje sprawiają, że jest to wyjątkowe wydarzenie. Bieg zakończyliśmy w staropolskim stylu – smakowaniem na świeżym powietrzu pachnącego bigosu.

Na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa będąca efektem kilkutygodniowej pracy uczniów  naszego Ośrodka. Wernisaż prac plastyczno-technicznych pt. „Kocham barwy ojczyste” odbył się we wtorek. Poziom artystyczny i pomysłowość wykonanych prac utrudniło pracę jury, które ostatecznie wybrało cztery najpiękniejsze prace.

Następnego dnia  młodzież wzięła udział w szkolnym quizie dotyczącym okoliczności odzyskania niepodległości. Uczniowie przystąpili do zabawy – quizu historycznego pt. „O Tobie Polsko”. Na uczestników czekało mnóstwo zagadek historycznych, których rozwiązanie  uczyło, bawiło i rozwijało.

36 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków przygotowała uroczystą zbiórkę, na której obecni byli wyjątkowi goście: dwoje przedwojennych absolwentów  Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich:   major Marian Słowiński oraz kapitan Antoni Krysiak, członkowie honorowi środowiska „Małoletniaków”: pan Bogusław Graliński, poeta, kronikarz, przedstawiciel i pełnomocnik Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich  w Poznaniu, pan Wojciech Sypniewski, fotograf, autor zdjęć z życia i działalności absolwentów Szkoły Podoficerskiej oraz członkowie komendy Hufca ZHP w Koninie, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i wolontariusze związani z 36 Drużyną Harcerską „Nieprzetartego Szlaku”.  

W imieniu Hufca ZHP –  komendant Michał Kałużny,  na wniosek drużyny przyznał Małoletniakowi majorowi Marianowi Słowińskiemu honorową odznakę za zasługi dla Hufca Konin, im Szarych Szeregów. Harcerze wręczyli również symboliczne medale „Małoletniakom”: panu Antoniemu Krysiakowi i panu Marianowi Słowińskiemu oraz sympatykom i przyjaciołom harcerstwa: panu Bogusławowi Gralińskiemu i panu Wojciechowi Sypniewskiemu. Nasi goście wyróżnili również  naszą drużynę harcerskąi podziękowali za pamięć i  lata współpracy.

W blasku harcerskiego ognia, wśród gawęd i obrzędowych pieśni odbyło się wyjątkowe spotkanie pokoleń. Troje  młodych ludzi wypowiedziało piękne słowa przyrzeczenia harcerskiego: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Wieczorem goście spotkali się w gronie przyjaciół, wspominając i śpiewając pieśni patriotyczne, gawędząc o wartościach, codziennym życiu i losach absolwentów przedwojennej szkoły.

W czwartek, 9 listopada odbyły się główne obchody Narodowego Święta Niepodległości.  Społeczność szkolna i goście uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i absolwentów Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich, która odprawiona została w Klasztorze o.o. Franciszkanów. Pan Bogusław Graliński odczytał wzruszający rapsod swojego autorstwa, inspirowany losami „Małoletniaków”. Pod pamiątkową tablicą zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, Ligi Obrony Kraju i 36 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku im. Małoletniaków.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie, z udziałem „Małoletniaków”, Wiceprezydenta Miasta Sławomira Lorka, przedstawicieli LOK i ojca Jeremiasza z Klasztoru o.o. Franciszkanów, odbyła się akademia „Pod naszym niebem, na naszej ziemi” przygotowana przez harcerzy, którzy przypomnieli okoliczności odzyskania przez Polskę Niepodległości i historię Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich. W wyjątkowo wzruszający sposób uczcili pamięć tych, którzy dla Polski żyli, walczyli i za Nią ginęli. Była chwila na wspólne śpiewanie i refleksję nad losami Ojczyzny. Taka forma świętowania jest doskonałą okazją do przekazania młodzieży patriotycznych wartości i zachowania tożsamości historycznej. To także naturalna lekcja patriotyzmu.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem w szkolnej Izbie Tradycji, gdzie goście  przeglądali kroniki Ośrodka i pamiątkowe fotografie, ilustrujące życie Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym są dla młodzieży czasem radości i pięknych spotkań z ludźmi, którzy miłość do Ojczyzny noszą w sercu. Te spotkania dają wielką wartość  wychowawczą, uczą szacunku do drugiego człowieka, patriotyzmu i poszanowania dla dokonań przeszłych pokoleń.

Media o nas:

http://www.www.konin.pl/index.php/jeden-news/items/radosne-swietowanie-w-sosw-40911.html

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/112333/lekcja_patriotyzmu_z_maloletniakami_i_99_powodow_do_radosci 

{Loadgallery_wd gallery_type=thumbnails theme_id=1 gallery_id=90 sort_by=order order_by=asc show_search_box=0 show_sort_images=0 search_box_width=180 image_column_number=5 images_per_page=30 image_title=none image_enable_page=1 thumb_width=180 thumb_height=90 thumb_click_action=undefined thumb_link_target=undefined popup_fullscreen=0 popup_autoplay=0 popup_width=800 popup_height=500 popup_effect=fade popup_interval=5 popup_enable_filmstrip=1 popup_filmstrip_height=70 popup_enable_ctrl_btn=1 popup_enable_fullscreen=1 popup_enable_info=1 popup_info_always_show=0 popup_info_full_width=1 popup_enable_rate=0 popup_enable_comment=1 popup_hit_counter=0 popup_enable_facebook=1 popup_enable_twitter=1 popup_enable_google=1 popup_enable_pinterest=0 popup_enable_tumblr=0 watermark_type=none watermark_link=http%3A%2F%2Fweb-dorado.com}

Leave a Comment

Skip to content