SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Piątki z pasją

  ,,Piątki z pasją ‘’to program   realizowany w ramach  zajęć pozalekcyjnych ,skierowany  do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, o różnym poziomie sprawności fizycznej. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu ,w wymiarze dwóch godzin. Program,, Piątki z Pasją ”to propozycja na ciekawe spędzenie wolnego czasu w sali gimnastycznej, kręgielni czy na  pobliskim pagórku z sankami. W ramach zajęć uczniowie poznają zasady gry w bowling , bocce oraz reguły różnych zabaw i gier zespołowych . Zimą mieli możliwość  spędzania czasu  wolnego na zabawach ruchowych na śniegu ,oraz poznania  zasad biegu na rakietach śnieżnych.
      Proponowane aktywności mają na celu nabycie umiejętności podejmowania działań dających możliwość wypełnienia  sobie i innym wolnego czasu poprzez  aktywność ruchową oraz uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych.  Wdrażają  do aktywności ruchowej i kształtują umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji .Stwarzają  warunki  do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie.      
        Poprzez uczestnictwo w zajęciach o charakterze ruchowym , uczniowie nabywają umiejętności współpracy w grupie,  uczą  się rozumienia i wykonywania  poleceń  poprzez naukę  reguł  i zasad gier i zabaw. Budują  mocne  więzi osobowościowe.  Uczą się  szacunku dla kolegów i rywali, przestrzegania zasad w duchu „fair play”. Rozwijają własne   zainteresowania poprzez uczestnictwo w  zajęciach  i spotkaniach  uczących różnorodnych i  pozytywnych sposobów  spędzania czasu wolnego i kultury życia codziennego. Program zakłada wzmacnianie  mocnych i słabych  stron uczestników  poprzez  ich udział w grach i zabawach o charakterze rekreacyjnym. Dzięki  rozmowom i wspólnemu planowaniu uczeń  sygnalizuje i wzmacnia swoje potrzeby oraz zainteresowania. Jego zaangażowanie w przebieg zajęć w przyszłości przeniesie się na aktywne spędzanie czasu wolnego.
       Uczniowie swoje umiejętności  oraz efekty treningów mogli zaprezentować podczas zawodów sportowych  zorganizowanych w takich dyscyplinach jak bocce i  bowling oraz bieg na rakietach śnieżnych.
 

Leave a Comment

Skip to content