SOSW Konin

Październik Miesiącem AAC

 Drodzy rodzice i nauczyciele,

 

już po raz kolejny nasz Ośrodek bierze udział w międzynarodowej akcji  „Październik Miesiącem AAC”. Jej tegoroczne hasło brzmi: „Mówię o AAC”.

 

Celem akcji jest dotarcie do jak największej liczby środowisk, które mają bezpośredni kontakt z osobami niemówiącymi lub mają wpływ na ich sytuację.  

W ramach naszych działań planujemy przeprowadzić akcję informacyjną o AAC dla rodziców, nauczycieli oraz zorganizować szkolenie w ramach WDN.

 

Pragniemy zainspirować Was do poszukiwania i tworzenia  indywidualnych sposobów porozumiewania się z naszymi dziećmi…

 

Pomyślmy o tym, kto jeszcze o AAC może mówić!

 

 

Leave a Comment

Skip to content