SOSW Konin

Pamięci Majora Antoniego Krysiaka

Droga Społeczności naszego Ośrodka!

W związku z wyjątkową sytuacją nie możemy  uczestniczyć osobiście w pożegnaniu Pana Majora Antoniego Krysiaka, dlatego  zjednoczmy się wszyscy w najbliższy piątek 11 grudnia o godzinie 13.00 i uczcijmy minutą ciszy pamięć Naszego Przyjaciela, Niezwykłego Człowieka, Bohaterskiego Żołnierza polskiej wojny obronnej w 1939r., Wielkiego Patrioty.

Tego dnia delegacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie oraz 36 Drużyny Harcerskiej  „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków złoży kwiaty i zapali symboliczny znicz pod tablicą pamięci Małoletniaków. W ten sposób  oddamy hołd naszemu Drogiemu Panu Antoniemu.

Rapsod żałobny pamięci Majora Antoniego Krysiaka autorstwa Bogusława Gralińskiego, Honorowego Członka Środowiska Małoletniackiego w Warszawie – Koło nr 1 „Konin”  

Skip to content