SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Nasz radny w Młodzieżowej Radzie Miasta Konina

26 września w naszej placówce odbyło się wielkie święto uczniowskiej demokracji, czyli wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania, na bieżący rok szkolny, zostało wybrane prezydium rady SU w składzie:

– przewodniczący – Dominik Dranikowski 

– zastępcy: Magdalena Stałanowska, Dominika Kraska, Oliwier Kowalski.

Spośród członków SU, którzy spełniają kryteria określone w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Konina, wyłoniono dwóch kandydatów. W wyniku wyborów przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi prezydenta miasta, 2 października, Oliwier Kowalski został reprezentantem naszego Ośrodka w Młodzieżowej Radzie Miasta Konina.

10 listopada w Sali Ratuszowej Urzędu Miasta miało miejsce spotkanie organizacyjno-zapoznawcze wszystkich dwudziestu radnych. Spotkaniu przewodniczyła koordynatorka Rady Miasta Konina ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina, pani Emilia Wasielewska. Oprócz rozmów o sobie, swoich zainteresowaniach i sposobach spędzania czasu wolnego, radni zrealizowali ciekawą lekcję na temat demokracji.

Natomiast 14 listopada odbyła się oficjalna pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Konina. Rozpoczął ją pan prezydent, Piotr Korytkowski, wręczeniem zaświadczeń o powołaniu na funkcję radnego. 

Oliwer jest więc od teraz głosem młodzieży Ośrodka wśród innych rówieśników z terenu miasta. Wierzymy, że jego współpraca będzie owocna. 

Skip to content