SOSW Konin

Misja i wizja szkoły

MISJA
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO    
 im. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

  1. Przygotowanie każdego ucznia-wychowanka do wszechstronnego, harmonijnego, osobistego rozwoju i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  2. Uczeń, wychowanek jest gotowy do aktywnego podejmowania trudnych działań i problemów życiowych jakie niesie ze sobą współczesność i przyszłość.
  3. Uczeń, wychowanek jest przygotowany do życia w rodzinie, w środowisku lokalnymi w państwie jako znający i szanujący tradycje Ośrodka, regionalne i narodowe.WIZJA
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO    
 im. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

 

  1. Ośrodek kształci i wychowuje na miarę wymagań współczesnego świata.
  2. Przekazuje wiedzę i upowszechnia nowoczesne metody nauczania .
  3. Rozwija zainteresowania uczniów, wychowanków i wspiera ich indywidualne uzdolnienia.
  4. Odpowiednia wykształcona i twórcza kadra pedagogiczna prowadzi działania zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych uczniów-wychowanków naszego Ośrodka.
  5. Ośrodek zapewnia opiekę: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną.
  6. Dba o zdrowie, potrzeby i bezpieczeństwo ucznia-wychowanka.

 

 

Leave a Comment

Skip to content