SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Misja i wizja szkoły

MISJA
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

  1. Przygotowanie każdego ucznia-wychowanka do wszechstronnego, harmonijnego, osobistego rozwoju i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  2. Uczeń, wychowanek jest gotowy do aktywnego podejmowania trudnych działań i problemów życiowych jakie niesie ze sobą współczesność i przyszłość.
  3. Uczeń, wychowanek jest przygotowany do życia w rodzinie, w środowisku lokalnymi w państwie jako znający i szanujący tradycje Ośrodka, regionalne i narodowe.

WIZJA
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

  1. Ośrodek kształci i wychowuje na miarę wymagań współczesnego świata.
  2. Przekazuje wiedzę i upowszechnia nowoczesne metody nauczania .
  3. Rozwija zainteresowania uczniów, wychowanków i wspiera ich indywidualne uzdolnienia.
  4. Odpowiednia wykształcona i twórcza kadra pedagogiczna prowadzi działania zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych uczniów-wychowanków naszego Ośrodka.
  5. Ośrodek zapewnia opiekę: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną.
  6. Dba o zdrowie, potrzeby i bezpieczeństwo ucznia-wychowanka.

Leave a Comment

Skip to content