SOSW Konin

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych przyjęta została Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i  równego korzystania z praw człowieka przez osoby z niepełnosprawnościami na równi z innymi obywatelami.  Rząd Polski podpisał Konwencję 20 marca 2007 roku, natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 roku.

Osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom życzymy siły, wytrwałości w pokonywaniu przeciwności, a także , by na drodze ku samodzielności nie opuszczało Was przekonanie, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą na drodze do realizacji pragnień, marzeń i  pasji. Niech ten dzień  i każdy kolejny będzie pełen szczęścia i radości. 

Społeczność SOSW w Konine

Skip to content