SOSW Konin

„Mamy Niepodległą”

„Mamy Niepodległą”,  radosne świętowanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie, rozpoczęły się już 2 listopada i trwały przez cały tydzień. Świętowano 97. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 87. Rocznicę  Powołania Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie, która w latach 1928-1938 mieściła się w budynku Ośrodka.

Tydzień wypełniony był patriotycznymi akcentami. Na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa „Sławni Polacy”, będąca efektem konkursu plastycznego. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Ośrodka startowali w biegu „Dla Niepodległej”, który zakończył się w staropolskim stylu – wspólnym polonezem i doskonałym bigosem. Młodzież wzięła udział w szkolnym quizie „Polska – moja Ojczyzna”, mogła również posłuchać polskich pieśni patriotycznych i piosenek z różnych okresów historycznych. Odbył się także maraton pisania kartek, inspirowany akcją Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  „Mamy Niepodległą”. Uczniowie Ośrodka wysyłali okolicznościowe kartki, dzieląc się świąteczną radością ze społecznością lokalną.

W czwartek, szkolna 36 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków przygotowała uroczystą zbiórkę, na której obecni byli wyjątkowi goście: kpt. Antoni Krysiak – przedwojenny absolwent Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich, członkowie honorowi środowiska „Małoletniaków”: p. Bogusław Graliński – poeta, kronikarz, przedstawiciel i pełnomocnik Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich  w Poznaniu, p. Wojciech Sypniewski – fotograf, autor zdjęć z życia i działalności absolwentów Szkoły Podoficerskiej oraz członkowie komendy Hufca ZHP Konin, przedstawiciele LOK, nauczyciele, rodzice, wolontariusze i przyjaciele 36 DH „NS”.

W blasku harcerskiego ognia, wśród gawęd i obrzędowych pieśni odbyło się wyjątkowe spotkanie pokoleń. Czterech harcerzy w obecności „Małoletniaków” –  bohaterów drużyny, wypowiedziało piękne słowa Przyrzeczenia Harcerskiego „Mam szczerą wolę, całym życiem służyć Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. Harcerze i harcerki otrzymali krzyże, a obecny na uroczystości hm. Michał Kałużny wręczył „Małoletniakom” Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Hufca ZHP Konin”.

Wieczorem goście spotkali się w gronie przyjaciół, wspominając i śpiewając pieśni patriotyczne, gawędząc o wartościach, codziennym życiu i losach absolwentów przedwojennej szkoły podoficerskiej.

W piątek, 6 listopada odbyły się główne obchody Narodowego Święta Niepodległości.  Społeczność szkolna i goście uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i absolwentów Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich, która odprawiona została w Klasztorze O.O. Franciszkanów. Pan Bogusław Graliński odczytał wzruszający poemat swojego autorstwa, inspirowany losami „Małoletniaków”. Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pamiątkową tablicą. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, Ligi Obrony Kraju i 36 Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku im. Małoletniaków.

Dalsze uroczystości, z udziałem „Małoletniaków”, wiceprezydenta Miasta Konina Sławomira Lorka i przedstawicieli LOK, miały miejsce już w Ośrodku. Wzruszającą akademię przygotowali harcerze. Przypomnieli okoliczności odzyskania przez Polskę Niepodległości i historię Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich. Była chwila na wspólne śpiewanie i refleksję nad losami Ojczyzny. Taka forma świętowania jest doskonałą okazją do przekazania młodzieży patriotycznych wartości i zachowania tożsamości historycznej. To także naturalna lekcja patriotyzmu.

Na wniosek środowiska „Małoletniaków”, p. Bogusław Graliński, kpt. Antoni Krysiak oraz mjr Wojciech Kacprzak, z ramienia Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie i Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu wręczyli, grupie nauczycieli i instruktorom harcerskim, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” i odznaki „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” w uznaniu ich wychowawczego zaangażowania w kultywowanie postaw i tradycji patriotycznych.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem w szkolnej Izbie Tradycji, gdzie znajdują się kroniki historyczne, pamiątki i tablice związane z działalnością Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym są dla młodzieży czasem radości i pięknych spotkań z ludźmi, którzy za Polskę walczyli, dla których patriotyzm i miłość do Ojczyzny są najważniejsze.

Te spotkania niosą wielką wartość wychowawczą, uczą szacunku do drugiego człowieka, patriotyzmu i poszanowania dla dokonań przeszłych pokoleń.

LINK 1

LINK 2

Leave a Comment

Skip to content