SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Lekcja wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego prowadzony
w klasie I-II gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

TematMarsze i biegi po prostej i łamanej.
 
Cele:
W zakresie sprawności motorycznej uczeń:
·      rozwinie koordynację ruchową,
·      wielokrotnie biegnie na krótkich odcinkach,
·      rozwinie siłę mięśni nóg i rąk
·      zwiększy ruchomość w stawach kończyn dolnych i pasa biodrowego.
W zakresie umiejętności uczeń uczy się:
·      prawidłowo poruszać w czasie biegu,
·      wyczuwać odległość i przestrzeń,
·      koordynacji wzrokowo- ruchowej,
·      bezpiecznego poruszania po określonej przestrzeni.
Działania wychowawcze:
·      przestrzeganie zasad podczas zabawy,
·      współdziałanie z partnerem.
 Miejsce: sala gimnastyczna
Czas: 45 minut
Przybory: szarfy, koła hula hop, słupki,

Leave a Comment

Skip to content