SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Kopalnia kompetencji

 

 KOPALNIA KOMPETENCJI

Nasz Ośrodek w ramach projektu „KOPALNIA KOMPETENCJI-ROZWÓJ EDUKACJI GIMNAZJALNEJ NA TERENIE K OSI” od 1 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r. realizuje poniższe zadania:

•    Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych
•    Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków
•    Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia
•    Wsparcie na rzecz nauczycieli
•    Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące projektu wraz z regulaminami
„Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez rozwój uczniów kompetencji kluczowych, objecie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doposażenie 19 szkół w pracownie przyrodnicze, rozwój kompetencji i kwalifikacji u  nauczycieli oraz organizację zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno- zawodowego dla 2273 uczniów.

Okres realizacji: 1 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
 
Wartość projektu: 3.593.167,11 zł, w tym dofinansowanie 3.413.508,75 zł

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. S. Moniuszki w Koninie, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Koninie, Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Bema w Starym Mieście, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Sławsku, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie, Publiczne Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
 
Realizowane działania:

•    organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe u 1380 uczniów prowadzonych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
•    doposażenie 18 szkół i 1 Specjalny Ośrodek w pracownie przyrodnicze do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów,
•    wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt,
•    wsparcie 168 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
•    doradztwo edukacyjno-zawodowe, polegające na indywidualnym doradztwie (IPD) dla 2273 uczniów i wyposażeniu stanowiska doradcy zawodowego

 

Leave a Comment

Skip to content