SOSW Konin

KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH

KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie

Olimpiady Specjalne to stowarzyszenie, którego misją jest promowanie sportu, organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
 Szkolny Klub Olimpiad Specjalnych działa od 1991 roku,  w ramach Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych  Wielkopolskie Konin. Obejmuje swoimi działaniami ok. 100 zawodników i ponad 60. trenerów, działaczy i rodziców.

 Nasi zawodnicy trenują prawie wszystkie dyscypliny sportowe objęte programem Olimpiad Specjalnych. Do najpopularniejszych należą:   pływanie, jazda konna, bowling,  badminton,  bocce, tenis stołowy, piłka nożna, piłka koszykowa,  jazda szybka na wrotkach, lekkoatletyka, narciarstwo zjazdowe i biegi na rakietach śnieżnych.

 Bardzo ważne miejsce w działalności Klubu zajmuje Program Treningu Aktywności Motorycznej. Byliśmy jego inicjatorami i propagatorami w Oddziale Wielkopolskie Konin

 Klub jest organizatorem zawodów regionalnych i ogólnopolskich. Naszą specjalnością jest Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej, który przeprowadzamy od 2003 roku. Bogate doświadczenia wykorzystaliśmy, organizując w 2009 roku VII Ogólnopolski Dzień Treningowy Olimpiad Specjalnych.

 Innym naszym osiągnięciem jest wprowadzenie do oferty treningów –  gry sportowej bocce.  Byliśmy organizatorem I Regionalnego Turnieju Bocce i I Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych  Konin 2008.

 Organizujemy także regionalne turnieje: badmintona, bowlingu, piłki nożnej, hokeja halowego oraz mityngi lekkoatletyczne i jazdy szybkiej na wrotkach.

 Nasi zawodnicy starują na wszystkich poziomach zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych, od regionalnych poprzez ogólnopolskie, europejskie  i światowe.

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie, przeprowadzamy Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Klubu Olimpiad Specjalnych, gdzie prezentujemy sportowe dokonania zawodników.

Corocznie zawodnicy Klubu, trenerzy i działacze otrzymują wyróżnienia i podziękowania od Prezydenta Miasta Konina podczas „Sportowego Podsumowania Roku”.

W klubie aktywnie działają programy „Lider Olimpiad Specjalnych” i „Program Rodzinny”.

Staramy się, aby zawodnicy i członkowie Klubu uczestniczyli w regionalnych i ogólnopolskich szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska. 

Współpracujemy z wolontariuszami z konińskich szkół i placówek oświatowych. Nasze działania wspierają dyrekcje, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespół Tańca Ludowego Uśmiech z Liśca Wielkiego.

 Pracę Klubu koordynuje Zarząd. Jego nowy skład został wybrany na Walnym Zebraniu Sekcji w czerwcu 2013 roku:
 
Renata Soboń – przewodnicząca,
Sylwia Kowalska – sekretarz
Sylwia Sipa – skarbnik,
Violetta Kubacka – członek,
Magdalena Woźniak – członek

 

 

Leave a Comment

Skip to content