SOSW Konin

Informacja

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
od 18 stycznia 2021 roku do szkoły wracają uczniowie I etapu edukacyjnego. Następnie do pracy stacjonarnej przystąpią wychowankowie na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz praktycznej nauki zawodu. Uczniowie klas starszych dalej będą pracować z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość.   

Planujemy zmienić tryb pracy tej grupy uczniów w najbliższym możliwym terminie.   

Jednocześnie, aby było to możliwe zwracam się do Państwa z prośbą aby przypomnieć sobie i stosować się do zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, a ostatecznie do wypracowanych we wrześniu procedur.

Proszę również o analizowanie stanu zdrowia domowników i uczniów i reagowanie na ich objawy chorobowe,będąc równocześnie w kontakcie z wychowawcą klasy.
Katarzyna Rzymkowska Dyrektor SOSW

Skip to content