SOSW Konin

Dzień Patrona z Prawami Dziecka

20 listopada 2015 roku po raz drugi w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym dniu świętujemy 26 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie to jedna z nielicznych placówek oświatowych naszego regionu nosząca imię twórcy praw najmłodszych i żarliwego orędownika rozpowszechniania ich znajomości nie tylko  w Polsce. Z tego powodu już po raz drugi w Ośrodku uroczyście cała społeczność szkolna świętuje DZIEŃ PATRONA Z PRAWAMI DZIECKA.

W przeddzień ogólnopolskiego święta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie odbyło się radosne święto wszystkich dzieci. Po uroczystym apelu i wspólnym śpiewaniu piosenki ”Dziećmi jesteśmy tylko raz” wszyscy będą bawić się na szkolnej dyskotece. W budynku Ośrodka prezentowane są prace plastyczne –plon konkursu Dzieci Korczakowi oraz Malowane niepisane …. – myśli Janusza Korczaka. Tradycyjnie – będzie kącik gastronomiczny – kuchnia z czasów Janusza Korczaka. Uczniowie wezmą udział w quizie wiedzy o swoich prawach. Zostaną ogłoszone kolejne konkursy związane z sylwetką patrona, jego twórczością i działalnością na rzecz dzieci.

Budynek szkoły ozdobiły logo jubileuszu  Konwencji o Prawach Dziecka.

„Dziećmi jesteśmy tylko raz i nie będzie już drugiego razu

Więc warto znaleźć dla nas czas, by nie było straconego czasu”- to słowa z piosenki Łejerów.

Niech troską wszystkich będzie prawo dzieci do szacunku, bezpieczeństwa, rodziny – również do radości i zabawy.

Leave a Comment

Skip to content