SOSW Konin

Dyrekcja

Katarzyna Rzymkowska
Dyrektor

Aneta Strużyńska
Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Szkoły Podstawowej Specjalnej, w której prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego, Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w której prowadzone są klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Grup wychowawczych oraz ds. opiekuńczo-wychowawczych.

Renata Herman
Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Szkoły Podstawowej Specjalnej, w której prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Wioletta Mijalska
Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głębokim Szkoły Podstawowej Specjalnej, w której prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego z autyzmem, Szkoły Przysposabiającej do Pracy z autyzmem, Grup rewalidacyjno-wychowawczych z autyzmem.

Kamila Piotrowska
Pedagog szkolny

Monika Piotrowska
Psycholog szkolny

Aleksandra Antoszczyk-Kołecka
Logopeda

Leave a Comment

Skip to content