SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Dyrekcja

Aneta Strużyńska
Dyrektor

Małgorzata Dziatkiewicz
Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz ds. opiekuńczo-wychowawczych.

Agnieszka Świerczyńska
Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym ze sprzężeniami,  Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz ds. wychowanków z niepełnosprawnością w stopniu głębokim Grup Rewalidacyjno-Wychowawczych.

Wioletta Mijalska
Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym ze sprzężeniami,  Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz ds. świetlicy.

Kamila Piotrowska
Pedagog szkolny

Monika Piotrowska
Psycholog szkolny

Aleksandra Antoszczyk-Kołecka
Logopeda

 

Leave a Comment

Skip to content