SOSW Konin

Dyrekcja

Katarzyna Rzymkowska

Dyrektor

Aneta Strużyńska 

Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Szkoły Podstawowej Specjalnej, w której prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego, Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w której prowadzone są klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Grup wychowawczych oraz ds. opiekuńczo-wychowawczych.

Renata Herman

Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Szkoły Podstawowej Specjalnej, w której prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Wioletta Mijalska

Wicedyrektor ds. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głębokim Szkoły Podstawowej Specjalnej, w której prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego z autyzmem, Szkoły Przysposabiającej do Pracy z autyzmem, Grup rewalidacyjno-wychowawczych z autyzmem.

Kamila Piotrowska

Pedagog szkolny

Monika Piotrowska

Psycholog szkolny

Aleksandra Antoszczyk-Kołecka

Logopeda


Logo do pobrania

Leave a Comment

Skip to content