SOSW Konin

Drzwi otwarte – podsumowanie

DRZWI OTWARTE

Tegoroczne Drzwi Otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie odbyły się 18 marca 2016 roku. Celem tego wydarzenia było zapoznanie zainteresowanych z bieżącą ofertą edukacyjno – wychowawczą Ośrodka. Podczas Drzwi Otwartych gościliśmy rodziców, przedstawicieli konińskich władz samorządowych, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dyrektorów i nauczycieli konińskich placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem i edukacją dzieci niepełnosprawnych.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Katarzyna Rzymkowska, po uroczystym powitaniu gości, zaprosiła do obejrzenia inscenizacji pt.: „Rzepka” Juliana Tuwima. Niezwykle barwna i opowiedziana z humorem historia, bardzo spodobała się zgromadzonym gościom. Zarówno występ, jak i kostiumy uczniów, zachwyciły publiczność, a młodzi aktorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po przedstawieniu zapoznano przybyłych z prezentacją multimedialną dotyczącą oferty edukacyjno – wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz codziennej  pracą placówki.

Kolejnym punktem spotkania był „spacer po szkole”, podczas którego wszyscy zainteresowani mieli okazję uczestniczenia w zajęciach otwartych, poprowadzonych przez nauczycieli naszej placówki. Odwiedzający tego dnia Ośrodek mogli obserwować zajęcia przedmiotowe; zajęcia terapeutyczne: trening słuchowy – Tomatisa, Integrację Sensoryczną, dogoterapię, felinoterapię, Biofeedback; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: zajęcia adaptacyjno – usprawniające w oparciu o zabawy muzyczno – ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem metody pedagogiki zabawy, zajęcia w grupach rewalidacyjno – wychowawczych oraz zajęcia w ogrodzie, pracowni krawieckiej i gastronomicznej.

W ramach podziękowania za przyjęte zaproszenie, wspólnie spędzony czas i wymianę doświadczeń na każdego uczestnika spotkania czekał słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu gastronomicznym. W Izbie Tradycji można było zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat pracy grup wychowawczych.

Drzwi Otwarte stały się również okazją do spotkania z dyrekcją szkoły i nauczycielami, a tym samym do rozmów na temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzisiejsze spotkanie dało także możliwość odbycia konsultacji ze specjalistami: logopedą, pedagogiem czy psychologiem. Przyjrzenie się zajęciom pokazowym sprzyjało przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów na temat metod stosowanych w pracy z uczniami. Podczas „spaceru po szkole”, zwiedzający Ośrodek mogli obejrzeć bazę lokalową i jej wyposażenie, podziwiać wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne naszych wychowanków. Ponadto zaprezentowaliśmy dorobek i działalność stowarzyszeń działających na rzecz uczniów niepełnosprawnych, współpracujących z naszym  Ośrodkiem: Klub Olimpiad Specjalnych, Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe Sprawni Razem, Stowarzyszenie Razem Damy Radę , Związek Harcerstwa Polskiego – 36 Drużyna „Nieprzetartego Szlaku”. Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie w organizację imprezy.

artykuły i zdjęcia:

link 1   link 2   link 3   link 4

Leave a Comment

Skip to content