SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Drzwi otwarte – podsumowanie

25 marca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie odbyły się Drzwi Otwarte. W tym dniu w murach naszej Placówki powitaliśmy zaproszonych gości, rodziców, przyszłych uczniów i wszystkich zainteresowanych pracą i działalnością szkoły.

Była to doskonała okazja, by rodzice z dziećmi i młodzieżą zapoznali się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną Ośrodka i jego warunkami lokalowymi. Dyrektor, Katarzyna Rzymkowska, oraz nauczyciele i specjaliści chętnie odpowiadali na pytania związane z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaprezentowali bogatą ofertę zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych. Rozmowy z rodzicami pozwoliły uzyskać odpowiedzi na pytania związane z organizacją pracy w szkole i internacie. Tegoroczne Drzwi Otwarte miały formę zwiedzania według wyznaczonej ścieżki, program spotkania zakładał gry i zabawy sportowe, warsztaty, pokazy, doświadczenia, występy wokalne. Przemierzając szkolne korytarze można było obejrzeć wystawę zdjęć obrazujących życie codzienne Ośrodka oraz prezentację wytworów uczniów, nie zabrakło oczywiście słodkiego poczęstunku.

Skip to content