SOSW Konin

Dni otwarte – podsumowanie

15 marca 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie odbyły się Drzwi Otwarte. Celem tego wydarzenia było zapoznanie zainteresowanych z bieżącą ofertą edukacyjno-wychowawczą Ośrodka. Podczas Drzwi Otwartych gościliśmy Pana Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, Panią Elżbietę Streker–Dembińską – Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Panią Annę Kwaśniewską Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, Pana Bartosza Jędrzejczaka – Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych, Pana Wiesława Wanjasa – Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników konińskich placówek oświatowych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem i edukacją dzieci niepełnosprawnych.

Zebranych gości uroczyście powitała Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Katarzyna Rzymkowska. Następnie głos zabrali rodzice uczniów. Mamy najmłodszych podopiecznych z przejęciem podkreślały, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką bezpieczną i przyjazną uczniom i rodzicom. Zachęcały tych rodziców, którzy  jeszcze wahają się, do podjęcia słusznej decyzji, jaką jest umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w specjalistycznej placówce.

Następnie Pani Dyrektor zaprosiła zebranych do obejrzenia inscenizacji pt.: „Jas i Małgosia”. Niezwykła forma pantomimy bardzo spodobała się zgromadzonym gościom. Zarówno występ, jak i kostiumy uczniów, zachwyciły publiczność, a młodzi aktorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po przedstawieniu zapoznano przybyłych z prezentacją multimedialną dotyczącą oferty edukacyjno-wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz codziennej  pracą placówki.

Głos zabrał również Pan Prezydent Józef Nowicki, który docenił pracę i zaangażowanie Dyrekcji i nauczycieli, podkreślił profesjonalizm i dobrą atmosferę panującą w Ośrodku. Obiecał również wspomóc nasze starania w budowę nowej sali gimnastycznej, która jest niezbędna do dalszego prężnego rozwijania aktywności fizycznej i zainteresowań uczniów.

Kolejnym punktem spotkania był „spacer po szkole”, podczas którego goście mieli okazję, by uczestniczyć w zajęciach otwartych, poprowadzonych przez nauczycieli naszej placówki. Odwiedzający tego dnia Ośrodek mogli obserwować zajęcia przedmiotowe; zajęcia terapeutyczne: trening słuchowy-Tomatisa, Integrację Sensoryczną, dogoterapię, felinoterapię, Biofeedback; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: zajęcia adaptacyjno–usprawniające w oparciu o zabawy muzyczno–ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem metody pedagogiki zabawy, zajęcia w grupach rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęcia w ogrodzie, pracowni krawieckiej i gastronomicznej.

W Izbie Tradycji można było zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat pracy grup wychowawczych, a także porozmawiać na temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzisiejsze spotkanie dało także możliwość odbycia konsultacji ze specjalistami: logopedą, pedagogiem czy psychologiem. Przyjrzenie się zajęciom pokazowym sprzyjało przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów na temat metod stosowanych w pracy z uczniami. Podczas „spaceru po szkole”, zwiedzający Ośrodek mogli obejrzeć bazę lokalową i jej wyposażenie, podziwiać wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne naszych wychowanków. Ponadto zaprezentowaliśmy dorobek i działalność stowarzyszeń działających na rzecz uczniów niepełnosprawnych, współpracujących z naszym  Ośrodkiem: Klub Olimpiad Specjalnych, Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe Sprawni Razem, Stowarzyszenie Razem Damy Radę, Związek Harcerstwa Polskiego-36 Drużyna „Nieprzetartego Szlaku”.

Na zakończenie wszyscy goście zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez naszych uczniów na zajęciach z ceramiki. Piękne, kolorowe, gliniane ptaszki będą przypominać ten czas spędzony wśród społeczności naszej placówki.

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie w organizację imprezy.

Media o nas:

http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/drzwi-otwarte-w-sosw-39764.html

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/108929/drzwi_otwarte_w_specjalnym_osrodku_szkolno_-_wychowawczym

http://wielkopolska.tv/konin-sosw-otworzyl-drzwi/#/?playlistId=0&videoId=0

{Loadgallery_wd gallery_type=thumbnails theme_id=1 gallery_id=47 sort_by=order order_by=asc show_search_box=0 show_sort_images=0 search_box_width=180 image_column_number=5 images_per_page=30 image_title=none image_enable_page=1 thumb_width=180 thumb_height=90 thumb_click_action=undefined thumb_link_target=undefined popup_fullscreen=0 popup_autoplay=0 popup_width=800 popup_height=500 popup_effect=fade popup_interval=5 popup_enable_filmstrip=1 popup_filmstrip_height=70 popup_enable_ctrl_btn=1 popup_enable_fullscreen=1 popup_enable_info=1 popup_info_always_show=0 popup_info_full_width=1 popup_enable_rate=0 popup_enable_comment=1 popup_hit_counter=0 popup_enable_facebook=1 popup_enable_twitter=1 popup_enable_google=1 popup_enable_pinterest=0 popup_enable_tumblr=0 watermark_type=none watermark_link=http%3A%2F%2Fweb-dorado.com}

 

Leave a Comment

Skip to content