SOSW Konin

Dni autyzmu

Od 13 lat w grudniu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka obchodzi Konińskie Dni Autyzmu. Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wszelkie akcje podejmowane na rzecz osób z autyzmem są okazją do zwrócenia uwagi na respektowanie praw osób z niepełnosprawnościami, poszanowaniem ich godności, uświadomieniem potrzeb i indywidualnych możliwości.

W tym roku część zaplanowanych działań została przeprowadzona w dniach 3-5 listopada 2021 roku w związku z realizacją projektu XIII Konińskie Dni Autyzmu pod hasłem „Na sportowo-kolorowo”. Projekt był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie oraz Stowarzyszenie „Razem Damy Radę”. Honorowy patronat objęło Miasto Konin.

W naszym Ośrodku z tej okazji dla uczniów z autyzmem  i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi zostały  przeprowadzone konkurencje sportowo-terapeutyczne. Do zadań uczniów należało pokonanie piankowego toru przeszkód, rozpoznanie za pomocą dotyku przedmiotów schowanych w „skrzynce skarbów”.Uczniowie wskazywali lub nazywali ilustracje narysowane na wielkim krokodylu, chodzili po matach sensorycznych,  przemieszczali piłeczki po kole, rzucali do celu.

Konkurencje sportowe uwzględniały specyfikę zaburzeń uczestników oraz ich szczególne potrzeby rozwojowe. Po zaliczeniu zadań wszyscy uczestnicy zostali odznaczeni medalami oraz otrzymali nagrody. W ostatnim dniu uczniowie wzięli udział w zabawach integracyjnych. Kreatywne gry zaangażowały wszystkich i zmotywowały do pogłębiania relacji.

Wspólnie spędziliśmy kolorowe i wesołe chwile.

XIII Konińskie Dni Autyzmu pod hasłem „Na sportowo-kolorowo” były finansowane  ze środków otrzymanych od Miasta Konin pochodzących ze środków PFRON, realizowane przez Miasto Konin.

#Energialudzi, #Konin_Tu_płynie_energia.

Skip to content