Tel.: 63 242 91 61

E-mail: sekretariat@sosw.konin.pl

Adres: ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Wasiak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242-91-61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie
 • Adres: ul. Kaliska 19,
  62-500 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 91 61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kaliska 19 – Główny budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • Wejście A od ulicy Kaliskiej, do wejścia prowadzą schody, niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Wejście B od ulicy Kaliskiej, do wejścia prowadzą schody, a także podjazd dla wózków, dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Wejście C od ul. Solnej, do wejścia budynku prowadzi ciąg pieszy, który jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Istnieje również możliwość wjazdu na teren Ośrodka bramą od ulicy Kaliskiej na parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, z możliwością wejścia do budynku C na poziom 0.

W placówce nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 • Korytarz na poziomie 0: dostępny. Schody oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami tj. pierwszy i ostatni stopień oklejony kontrastowo pasem żółto-czarnej taśmy o szerokości 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia.
 • Wjazd wózkiem na poziom +1 możliwy przy klatce schodowej w budynku B za pomocą platformy przyschodowej.
 • Wjazd wózkiem na poziom +1 możliwy przy klatce schodowej w budynku A za pomocą schodołazu. Budynek A i B są połączone zarówno na poziomie 0 jak i poziomie +1.
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.
 1. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
 • Platforma: tak, klatka schodowa budynek B.
 • Pochylnia: tak, przy wejściu B do budynku szkoły od ulicy Kaliskiej.
 • Pętla indukcyjna: tak (przenośna).
 • Toaleta dostosowana: tak
 • Budynek A jedna toaleta na poziomie 0.
 • Budynek B dwie toalety. Jedna na poziomie 0, druga na poziomie +1.
 • Budynek C jedna toaleta na poziomie 0.
 • Oznaczenie sal w druku wypukłym, z zastosowaniem obowiązującego w szkole systemu komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu od ulicy Solnej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych a parkingu od ulicy Kaliskiej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika placówki. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sosw.konin.pl, na skrzynkę podawczą na platformie EPUAP, a także telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu 63 242-91-61.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.