SOSW Konin

„Decydujesz, pomagamy”

Pani Grażyna Kozirowska reprezentująca Grupę nieformalną „Szalone Ogrodniczki” współpracującą ze Stowarzyszeniem Razem Damy Rade napisała projekt pn. „Ogród Marianka” na konkurs organizowany przez sieć sklepów Tesco. Tesco wraz z partnerami:   Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” z siedzibą w Warszawie i Fundacją Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie zorganizowało konkurs, którego celem było wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych, a także aktywizowanie mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się również do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie różnych grup interesariuszy wokół wspólnego celu, czyli wspierania lokalnych społeczności. W Programie zostało przyznanych 160 grantów. Wśród zwycięzców znalazł się nasz projekt, który miał 5081 głosów oddanych przez klientów oddanych w sklepach Tesco w Koninie i Turku.

W dniu 23 czerwca 2016 r. prezes Stowarzyszenia Razem Damy Radę, pan Marian Kula w konińskim TESCO podpisał umowę dotyczącą grantu „decydujesz, pomagamy” i odebrał czek na kwotę 5000 zł. Grant dotyczy projektu „Ogród Marianka”. W ramach projektu zostaną zakupione zostaną stoły i krzesła, by stworzyć salę letnią w ogrodzie.

Leave a Comment

Skip to content