SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Uncategorised

Regulamin nauczycieli

Regulamin rekrutacji nauczycieli http://powiat.konin.pl/pl/1126/1172/regulamin_rekrutacji_nauczycieli   Regulamin rekrutacji nauczycieli w Projekcie „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”   § 1 INFORMACJA O PROJEKCIE   1. Projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” ( zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja …

Regulamin nauczycieli Read More »

Regulamin uczniów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów http://powiat.konin.pl/pl/1126/1171/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_uczniow   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”   §1 INFORMACJA O PROJEKCIE   1. Projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” realizowany jest przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, …

Regulamin uczniów Read More »

Kopalnia kompetencji

   KOPALNIA KOMPETENCJI Nasz Ośrodek w ramach projektu „KOPALNIA KOMPETENCJI-ROZWÓJ EDUKACJI GIMNAZJALNEJ NA TERENIE K OSI” od 1 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r. realizuje poniższe zadania: •    Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych •    Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków•    Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia•    Wsparcie na rzecz nauczycieli•    Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów …

Kopalnia kompetencji Read More »

Struktura placówki

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może. Janusz Korczak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie jest placówką położoną w starej części miasta. Kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pracownikom Ośrodka w procesie nauczania i …

Struktura placówki Read More »

Kadra

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie zatrudnieni są nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych. Ponad siedemdziesiąt pięć procent kadry stanowią nauczyciele dyplomowani, pozostałą część mianowani i kontraktowi. Na poszczególnych etapach kształcenia pracują nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczanych przedmiotów ogólnych i zawodowych, a także specjaliści prowadzący zajęcia  z uczniami o każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Dzięki …

Kadra Read More »

Skip to content