SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Bibliografia

Bibliografia przedmiotowa
(wybór)
 
wydawnictwa zwarte

Dauzenroth Erich, Janusz Korczak – życie dla dzieci, przekł. Teresa Semczuk, Kraków 2005
Dębnicki Kazimierz, Korczak z bliska, Warszawa 1985
Dom na Krochmalnej na łamachMałego Przeglądu”, wybór i oprac. Marta Ciesielska, Warszawa 1997
Falkowska Maria, Kalendarz życiadziałalności i twórczości Janusza Korczaka, Warszawa 1989
Gąsiorek Krystyna, Od słowa do tekstu: o języku i stylach Janusza Korczaka,  Kraków 1997
Idee pedagogiczne Janusza Korczaka a poszukiwania innowacyjne w różnych krajach:materiały z międzynarodowej narady ekspertów, red. nauk. Aleksander Lewin; oprac. mater. Daniela Rusakowska, Warszawa 1985
Jakubowski Marian, Janusz Korczak i jego dokonania, wstępem poprzedziła Jadwiga Bińczycka, Częstochowa 1996
Janusz Korczak: pisarz – wychowawca – myśliciel. Studia pod red. Hanny Kirchner, Warszawa 1997
Janusz Korczak w getcie: nowe źródła, wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin, Warszawa 1992
Janusz Korczak w legendzie poetyckiej, wybór i oprac. Alicja Szlązakowa, Warszawa 1992
Janusz Korczak – życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej w Warszawie,  12-15 października 1978 r., kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn, Warszawa 1982
Jaworski Marek, Janusz Korczak, Warszawa 1977
Korczak i jego dzieło, Krasnobród 2006
Korczakowskie dialogi,  red. nauk. Jadwiga Bińczycka, Warszawa 1999
Lewin Aleksander, Gdy nadchodził kresostatnie lata życia Janusza Korczaka, Warszawa 1996
Lewin Aleksander, Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999
Lewin Aleksander, Tryptyk pedagogiczny: Korczak, Makarenko, Freinet, Warszawa 1986
Merżan Ida, Aby nie uległo zapomnieniu: rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92, Warszawa 1987
Merżan Ida, Pan Doktór i pani Stefa: wspomnienia, Warszawa 1979
Mortkowicz-Olczakowa Hanna, Janusz Korczak, Warszawa 1978
Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła, wybór Maria Falkowska, wstęp Aleksander Lewin, Warszawa 1983
Newerly Igor, Rozmowa w sadzie piątego sierpnia, Warszawa 1978
Newerly Igor, Żywe wiązanie, Warszawa 1966
Nowe elementy wiedzy o spuściźnie Janusza Korczaka. Materiały informacyjne z okazji posiedzenia Komisji Naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Warszawa, 30 października 1981 r., Warszawa 1982
O pedagogikę jako naukę o człowieku. W setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Kazimierza Gorzeloka, Katowice1979
Pamięci Janusza Korczaka. Materiały z sesji popularnonaukowejpod red. Jadwigi Chmielewskiej i Doroty Metrak, Kielce 2006
Pedagogika Janusza Korczaka – realizm czy utopia? pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka, Włocławek 2006
Puszkin Barbara, Warszawa jest moja… Śladami Janusza Korczaka po stolicy, Warszawa 2008
Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia pod red. Marii Juszczyk, Częstochowa 1996
Szlązakowa Alicja, Janusz Korczak, Warszawa 1978
Tarnowski Janusz,  Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990
Waksmund Ryszard, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy – gatunki – konteksty), Wrocław 2000
Wartości pedagogiki Janusza Korczaka, praca zbiorowa pod red. Piotra Poręby, Lublin 1979
Wołoszyn Stefan, Korczak, Warszawa 1982
Wspomnienia o Januszu Korczaku. Wybór i opracowanie Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz, Warszawa 1989
ZyngmanIsrael, Dzieci doktora Korczaka, Warszawa 1989
Życie i twórczość Janusza Korczaka jako temat filozoficzno-pedagogicznej refleksji. Materiały z konferencji ogólnouczelnianej, red. nauk. Andrzej Tchorzewski, Bydgoszcz 1979

 

 

Leave a Comment

Skip to content