SOSW Konin

Betlejemskie Światło Pokoju

Czuwaj,

od kilku lat dzielimy się z Państwem Betlejemskim Światłem Pokoju, które jest symbolem pojednania, braterstwa, dobroci, służby, odwagi, miłości… Również w tym roku harcerze przekażą społeczności szkolnej Światło, aby każdy mógł zabrać je do swojego domu i podzielić się z najbliższymi. Lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju będzie wystawiony w szkole we wtorek w godzinach 9.00-14.00. Można przyjść i odpalić Światełko na swój wigilijny stół. 
Dzielmy się dobrem, świećmy przykładem i bądźmy nadzieją dla innych! Zdrowych, spokojnych, pełnych miłości i radości Świąt Bożego Narodzenia życzy Zespół Instruktorski i 36 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku im. Małoletniaków.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. (źródło: https://swiatlo.zhp.pl)

Skip to content