SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Raport roczny z wyników działań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie w roku szkolnym 2020/2021

(sporządzony na podstawie Planu działań  na rok szkolny 2020/2021)

Raport należy zamieścić na stronie internetowej szkoły i pozostawić przez okres 5 lat .

Problem priorytetowy : Większa dbałość o higienę osobistą uczniów.

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany: Zwiększenie dbałości o higienę osobistą uczniów.

Kryterium sukcesu: Co najmniej 70% uczniów zwiększy swoją wiedzę i umiejętności na temat dbałości o higienę osobistą.

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu? Rozmowy z nauczycielami, pracownikami i uczniami ośrodka oraz ankiety dla wszystkich nauczycieli ośrodka- wychowawców i niebędących wychowawcami, dla uczniów ośrodka z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i dla rodziców uczniów uczęszczających do naszego ośrodka.

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego?

Udało się osiągnąć kryterium sukcesu.

Realizacja zadań
Nazwa zadaniaKryterium sukcesuW jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?Czego nie udało się zrobić i dlaczego?
Powstała krzyżówka, której hasłem przewodnim jest higiena osobistaZaangażowanie uczniów, nauczycieli  i rodziców w poszerzaniu wiedzy na temat higieny osobistej.Około 70% uczniów rozwiązywało krzyżówkę. 
Prezentacja filmów o higienie osobistejUczniowie na zajęciach przysposobienia do pracy , funkcjonowaniu osobistym czy godzinie wychowawczej (dotyczy to również lekcji on-line) oglądali filmy dotyczące dbałości o higienę osobistą.80% uczniów uczestniczyło w prezentacjach 
Pogadanki o higienie osobistej z pielęgniarką szkolną oraz z nauczycielami na zajęciach lekcyjnychSpotkanie  szkolnej pielęgniarki z uczniami szkoły podstawowej  i omówienie tematyki higieny osobistej oraz instruktażu prawidłowego mycia rąk i zębów. Pogadanki nauczycieli z uczniami na zajęciach lekcyjnych  ( także on-line) dotyczące higieny osobistej.80% uczniów uczestniczyło w pogadance 
Wystawa prac konkursowych „Żyj zdrowo i kolorowo”Uczniowie grup wychowawczych wykonali prace plastyczne zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałości o higienę . Prace wystawiono na szkolnym korytarzu.70 % uczniów poszerzyło zakres swojej wiedzy na temat higieny osobistej. 
Warsztaty z udziałem fryzjera, kosmetyczki, Warsztaty mydlarskie.  Nie odbyły się z powodu pandemii.
Apel na temat Światowego Dnia Zdrowia .Koordynator przygotował krótką informację w ramach podziękowania za ciężką pracę pracownikom  opieki zdrowotnej  na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego . Informacja  została umieszczona na stronie ośrodka. Nie odbył się z powodu pandemii.

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

  1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej):
  2. Wyrabianie nawyków dbałości o higienę osobistą,  
  3. Dostrzeganie że dbałość o higienę ma wpływ na nasze zdrowie,
  4. Lepsza atmosfera i relacje  z kolegami w szkole,
  5. Docenianie wartości higieny i zdrowia, które sprzyjają osiąganiu celów życiowych.
  6. Udział członków Zespołu  do Spraw Promocji Zdrowia w konferencji zorganizowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ramach Wielkopolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie pt. ZDALNIE ZDROWO AKTYWNIE ,   wyposażył  nauczycieli

w wiedzę i umiejętności dbania o własne zdrowie psychiczne oraz fizyczne a także zdolności poszukiwania równowagi oraz złotego środka pomiędzy życiem osobistym

 i pracą.

Wykładowcy pokazywali w jaki sposób zadbać, m.in. o prawidłowe funkcjonowanie mózgu oraz oczu, a także radzili, jak prowadzić zdrowy styl życia wykonując tak wymagającą pracę jaką jest nauczanie zdalne i wychowywanie młodych pokoleń.

  • Uczestnictwo koordynatora Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia w szkoleniu

e-learningowym pt „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Koordynator poszerzył swoją wiedzę w zakresie działań- tworzenia i rozwijania szkoły promującej zdrowie.

  • Trudności w realizacji działań:
  • Okres pandemii

                                                                        Renata Szymańska-Szczepaniak

                                                                          ……………………………………………………………

                                                                        Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ

Skip to content