Katarzyna Rzymkowska

Dyrektor

 

Agnieszka Czerniejewska 

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Magdalena Woźniak

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz Grup Rewalidacyjno-Wychowawczych

 

Violetta Czech-Sikorska

Wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych

 

Aneta Strużyńska

Kierownik ds. szkolenia praktycznego

 

Kamila Piotrowska

Pedagog szkolny

 

Maria Czajor

Psycholog

 

Aleksandra Antoszczyk-Kołecka

Logopeda

 


 Logo do pobrania