Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2015 poz. 408)

zgodnie z:

Uchwałą Nr VI/2016/2017 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie z dnia 15 września 2016 r.

 

  • 7 października 2016 r.                       dla uczniów Ośrodka,
  • 31 października 2016 r.                     dla uczniów Ośrodka,
  • 19, 20, 21 kwietnia 2017 r.                dla uczniów Gimnazjum,
  • 02 maja 2017 r.                                dla uczniów Ośrodka,
  • 16 czerwca 2017 r.                            dla uczniów Ośrodka,
  • 19 czerwca 2017 r.                            dla uczniów Ośrodka,