Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019


Na podstawie Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017  poz.1603).
zgodnie z:

Uchwałą Nr VII/2018/2019 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie z dnia 13 września 2018 r.

•    2 listopada 2018 r. - dla uczniów Ośrodka,
•    21 listopada 2018 r. - dla uczniów Ośrodka,
•    15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - dla uczniów Szkoły Podstawowej,
•    2 maja 2019 r. - dla uczniów Ośrodka,
•    7 czerwca 2019 r. - dla uczniów Ośrodka,
•    17 czerwca 2019 r. - dla uczniów Ośrodka,
•    18 czerwca 2019 r. - dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia.