Zgodnie z Uchwałą nr III/2019/2020

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Janusza Korczaka w Koninie
z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017 poz.1603 oraz z 2019r. Poz.318 i 1093).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

• 21, 22 kwietnia 2020 r. dla uczniów Ośrodka,
• 23 kwietnia 2020 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej,
• 29 maja 2020 r. dla uczniów Ośrodka,
• 12 czerwca 2020 r. dla uczniów Ośrodka,
• 22 czerwca 2020 r. dla uczniów Ośrodka,
• 23 czerwca 2020 r. dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia.