Europejski Tydzień Sportu 23-27 Września 2019

Europejski Tydzień Sportu w naszym Ośrodku był czasem wypełnionym różnorodnymi zajęciami sportowymi dla całej społeczności szkolnej.

W poniedziałek wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mieli za zadanie pokonać tor przeszkód, wykonać proste lub złożone zadania ruchowe dostosowane do możliwości każdego z nich.

Wtorek był dniem dla dziewcząt Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej. Młodsze i starsze uczennice spotkały się w sali tanecznej i  zatańczyły profesjonalny  układ choreograficzny.

W środę sala gimnastyczna  zapełniła się  uczniami ze wszystkich jednostek Ośrodka. Uczniowie z autyzmem, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zmagali się z przygotowanymi dla nich zadaniami ruchowymi z różnych dyscyplin sportowych.

W kolejnym dniu (czwartek), odbył się XVII Regionalny Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych. Oprócz kibicowania dziewczętom z naszego klubu oraz ich przeciwniczkom – zawodniczkom  klubu OS przy SOSW w Kole, organizatorzy zaprosili uczniów z klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy do udziału w konkursach z piłką koszykową.

W piątkowy poranek, niektóre klasy Szkoły Podstawowej uczestniczyły w zajęciach ball-fit. Natomiast popołudnie należało do pań. Dyrekcja, panie nauczycielki, panie z działu administracji i obsługi wzięły udział w aerobiku.

Było więc dla każdego - coś dla niego, coś fajnego, coś sportowego!

« 1 of 2 »