Wzyta Państwowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2

Jak co roku w maju odwiedzili nas strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2.

Zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego oraz umiejętności  gaszenia pożaru.