Międzynarodowy dzień Języka Ojczystego

21 lutego w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z paniami Agnieszka Kieliszewską i Agnieszką Jasińską zainicjował obchodzenie tego święta w naszej szkole poprzez krótką wzmiankę o początkach naszego języka ojczystego, wskazaniach specyfiki języka polskiego i ogłoszenie tego dnia w trosce o kulturę języka polskiego „dniem bez przekleństw”.

Zgromadzeni na apelu dowiedzieli się o atrakcjach związanych z obchodami czyli konkursami na temat języka polskiego. Do odgadnięcia jest krzyżówka. Innym zadaniem jest poszukanie błędu w tekście. Kolejnym konkursem jest rozpoznanie polskich pisarzy i poetów. Za poprawne rozwiązania konkursów na uczniów czekają niespodzianki.

Podsumowanie akcji nastąpi za tydzień.