Spotkanie z górnikiem

Jak co roku w grudniu odwiedził naszych uczniów pan Górnik :)

Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonym gościem obejrzała część artystyczną przygotowaną przez swoich kolegów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczennicę gimnazjum Karolinę Wojtalik.